7 kadencja - 2016 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXVIII/2016 19-12-2016 XXVIII/179/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie uchwała
XXVIII/2016 19-12-2016 XXVIII/178/2016 opinii dot. ustawienia znaku B-35 z ograniczeniem czasowym przy ul. Walerego Sławka 18 w Krakowie uchwała
XXVIII/2016 19-12-2016 XXVIII/177/2016 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie uchwała
XXVIII/2016 19-12-2016 XXVIII/176/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXVII/2016 21-11-2016 XXVII/175/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 53 w Krakowie uchwała
XXVII/2016 21-11-2016 XXVII/174/2016 opinii dot. zbycia części działki uchwała
XXVII/2016 21-11-2016 XXVII/173/2016 objęcia patronatem obchodów 135-lecia Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie uchwała
XXVI/2016 24-10-2016 XXVI/172/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XXVI/2016 24-10-2016 XXVI/171/2016

opinii dot. koncepcji budowy ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamińskiego i ul. Wielickiej w Krakowie

uchwała
XXVI/2016 24-10-2016 XXVI/170/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania pn. ”Budowa ścieżek rekreacyjnych na terenie Podgórza Duchackiego” uchwała
XXVI/2016 24-10-2016 XXVI/169/2016 lokalizacji szaletów miejskich na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
XXVI/2016 24-10-2016 XXVI/168/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 69 w Krakowie uchwała
XXVI/2016 24-10-2016 XXVI/167/2016 objęcia patronatem projektu „Zawodowe rozdroża – korporacja a mały biznes, jak rozszerzyć wachlarz możliwości zawodowych wyborów” uchwała
XXVI/2016 24-10-2016 XXVI/166/2016 korekty Uchwały Nr XXV/154/2016 z dnia 26 września 2016 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XXVI/2016 24-10-2016 XXVI/165/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/164/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/163/2016 opinii dot. zbycia części działki przy ul. Rżąckiej w Krakowie uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/162/2016 objęcia patronatem „Wieczoru Patriotycznego na Kurdwanowie”  uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/161/2016 objęcia patronatem projektu „Bo matematyka się liczy…”  uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/160/2016 uzupełnienia wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/159/2016 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2017 roku  uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/158/2016 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/157/2016 utworzenia przejścia dla pieszych przez ul. Klonowica  uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/156/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/155/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała
XXV/2016 26-09-2016 XXV/154/20916 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XXIV/2016 29-08-2016 XXIV/153/2016 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Klonowica i Heila w Krakowie uchwała
XXIV/2016 29-08-2016 XXIV/152/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórskiej 3 w Krakowie uchwała
XXIV/2016 29-08-2016 XXIV/151/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórskiej 3 w Krakowie uchwała
XXIV/2016 29-08-2016 XXIV/150/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Dauna 66A w Krakowie uchwała
XXIV/2016 29-08-2016 XXIV/149/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała
XXIV/2016 29-08-2016 XXIV/148/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XXIII/2016 18-07-2016 XXIII/147/2016 korekty Uchwały Nr XXII/140/2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XXIII/2016 18-07-2016 XXIII/146/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 – 2018 uchwała
XXIII/2016 18-07-2016 XXIII/145/2016 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017 uchwała
XXII/2016 27-06-2016 XXII/144/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3A w Krakowie uchwała
XXII/2016 27-06-2016 XXII/143/2016 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Łużyckiej w Krakowie uchwała
XXII/2016 27-06-2016 XXII/142/2016 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie uchwała
XXII/2016 27-06-2016 XXII/141/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016 uchwała
XXII/2016 27-06-2016 XXII/140/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XXI/2016 23-05-2016 XXI/139/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Sempołowskiej 6 w Krakowie uchwała
XXI/2016 23-05-2016 XXI/138/2016 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uchwała
XXI/2016 23-05-2016 XXI/137/2016 opinii dot. przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Cechowej w Krakowie  uchwała
XXI/2016 23-05-2016 XXI/136/2016 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2017  uchwała
XXI/2016 23-05-2016 XXI/135/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XX/2016 25-04-2016 XX/134/2016 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2015 rok uchwała
XX/2016 25-04-2016 XX/133/2016 opinii dot. umów najmu części powierzchni dachu budynku szkoły położonego przy ul. Dobczyckiej 20 w Krakowie uchwała
XX/2016 25-04-2016 XX/132/2016 opinii dot. zmiany umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Estońskiej w Krakowie uchwała
XX/2016 25-04-2016 XX/131/2016 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie uchwała
XX/2016 25-04-2016 XX/130/2016 opinii dot. przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości położonych w rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie uchwała
XX/2016 25-04-2016 XX/129/2016 objęcia patronatem konkursu pt. „Oszczędzaj wodę – dbaj o przyrodę!” uchwała
XX/2016 25-04-2016 XX/128/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XIX/2016 21-03-2016 XIX/127/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XIX/2016 21-03-2016 XIX/126/2016 opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii B w sklepie przy ul. Por. Halszki 28/LU6 w Krakowie uchwała
XIX/2016 21-03-2016 XIX/125/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XIX/2016 21-03-2016 XIX/124/2016 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Szpakowej w Krakowie uchwała
XIX/2016 21-03-2016 XIX/123/2016 opinii dot. zbycia części działki  uchwała
XIX/2016 21-03-2016 XIX/122/2016 opinii dot. przekazania pomiędzy jednostkami prawa trwałego zarządu nieruchomości położonych na terenie Parku Kurdwanów w Krakowie  uchwała
XIX/2016 21-03-2016 XIX/121/2016

opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Estońskiej, Malborskiej, Macedońskiej, Laszczki w Krakowie

uchwała
XVIII/2016 15-02-2016 XVIII/120/2016 zmiany składu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków” uchwała
XVIII/2016 15-02-2016 XVIII/119/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XVIII/2016 15-02-2016 XVIII/118/2016 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2016 roku uchwała
XVIII/2016 15-02-2016 XVIII/117/2016 opinii dot. zbycia działek uchwała
XVIII/2016 15-02-2016 XVIII/116/2016 organizacji ruchu na ul. Tuchowskiej w Krakowie uchwała
XVII/2016 18-01-2016 XVII/115/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3A w Krakowie uchwała
XVII/2016 18-01-2016 XVII/114/2016 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila 20 w Krakowie uchwała
XVII/2016 18-01-2016 XVII/113/2016 opinii dot. zbycia części działki uchwała
XVII/2016 18-01-2016 XVII/112/2016 opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych na terenie Parku Duchackiego w Krakowie uchwała
XVII/2016 18-01-2016 XVII/111/2016 korekty podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku uchwała
XVII/2016 18-01-2016 XVII/110/2016 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017 uchwała
XVII/2016 18-01-2016 XVII/109/2016 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016 uchwała
XVII/2016 18-01-2016 XVII/108/2016 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała