7 kadencja - 2014-2015 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XVI/2015 14-12-2015 XVI/107/2015 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 69 w Krakowie uchwała
XVI/2015 14-12-2015 XVI/106/2015 opinii dot. lokalizacji nowego przystanku „Tuchowska” na ul. Łużyckiej w Krakowie uchwała
XVI/2015 14-12-2015 XVI/105/2015 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wysłouchów w Krakowie uchwała
XVI/2015 14-12-2015 XVI/104/2015 opinii dot. zagospodarowania Parku Duchackiego uchwała
XV/2015 23-11-2015 XV/103/2015 opinii dot. zbycia części działki uchwała
XV/2015 23-11-2015 XV/102/2015 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Macedońskiej w Krakowie uchwała
XV/2015 23-11-2015 XV/101/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015 uchwała
XIV/2015 26-10-2015 XIV/100/2015 opinii dot. ustanowienia pomników przyrody na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
XIV/2015 26-10-2015 XIV/99/2015 objęcia patronatem „Wieczoru Patriotycznego na Kurdwanowie” uchwała
XIV/2015 26-10-2015 XIV/98/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian i nowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała
XIV/2015 26-10-2015 XIV/97/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015 uchwała
XIII/2015 28-09-2015 XIII/96/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XIII/2015 28-09-2015 XIII/95/2015 korekty Uchwały Nr XII/82/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016  uchwała
XIII/2015 28-09-2015 XIII/94/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XIII/2015 28-09-2015 XIII/93/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2016 roku  uchwała
XIII/2015 28-09-2015 XIII/92/2015 utworzenia przejścia dla pieszych przez ul. Klonowica  uchwała
XIII/2015 28-09-2015 XIII/91/2015 opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Estońskiej w Krakowie  uchwała
XIII/2015 28-09-2015 XIII/90/2015 zmiany organizacji ruchu w obrębie ulic: Skowroniej, Kamieńskiego, Malborskiej  uchwała
XIII/2015 28-09-2015 XIII/89/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015  uchwała
XIII/2015 28-09-2015 XIII/88/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/87/2015 opinii dot. zbycia części działki uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/86/2015 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/85/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/84/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/83/2015 wykazu dróg, na których realizowane są zadania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/82/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
XII/2015 31-08-2015 XII/81/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015 uchwała
XI/2015 20-07-2015 XI/80/2015 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Podedworze 8 w Krakowie  uchwała
XI/2015 20-07-2015 XI/79/2015 opinii dot. zbycia działek  uchwała
XI/2015 20-07-2015 XI/78/2015 opinii dot. umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20 w Krakowie  uchwała
XI/2015 20-07-2015 XI/77/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016  uchwała
XI/2015 20-07-2015 XI/76/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016  uchwała
XI/2015 20-07-2015 XI/75/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015  uchwała
X/2015 29-06-2015 X/74/2015 przyśpieszenia budowy Centrum Kultury i Rekreacji przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie i pisania tej inwestycji do projektu budżetu Miasta Krakowa na lata 2016-2018  uchwała
X/2015 29-06-2015 X/73/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych” uchwała
X/2015 29-06-2015 X/72/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian i nowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016  uchwała
X/2015 29-06-2015 X/71/2015 opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wysłouchów 22 w Krakowie  uchwała
X/2015 29-06-2015 X/70/2015 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich placówek: oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”.  uchwała
X/2015 29-06-2015 X/69/2015 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015  uchwała
IX/2015 25-05-2015 IX/68/2015 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2016 uchwała
IX/2015 25-05-2015 IX/67/2015 objęcia patronatem pikniku rodzinnego uchwała
IX/2015 25-05-2015 IX/66/2015 wniosku o powołanie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego Programu „Bezpieczny Kraków”  uchwała
IX/2015 25-05-2015 IX/65/2015 opinii dot. umowy najmu dachu w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie uchwała
IX/2015 25-05-2015 IX/64/2015 wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A.  uchwała
IX/2015 25-05-2015 IX/63/2015

opinii dot. oddania w użyczenie nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie

uchwała
IX/2015 25-05-2015 IX/62/2015 opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Cechowej 142 w Krakowie uchwała
VIII/2015 27-04-2015 VIII/61/2015 opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Estońskiej 10 w Krakowie uchwała
VIII/2015 27-04-2015 VIII/60/2015 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 rok uchwała
VIII/2015 27-04-2015 VIII/59/2015 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uchwała
VIII/2015 27-04-2015 VIII/58/2015 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uchwała
VIII/2015 27-04-2015 VIII/57/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała
VIII/2015 27-04-2015 VIII/56/2015 zmiany Uchwały Nr V/42/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015 uchwała
VII/2015 30-03-2015 VII/55/2015 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
VII/2015 30-03-2015 VII/54/2015 wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uchwała
VII/2015 30-03-2015 VII/53/2015 opinii dot. umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Podedworze 16 uchwała
VII/2015 30-03-2015 VII/52/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
VII/2015 30-03-2015 VII/51/2015 rezygnacji z członkostwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
VII/2015 30-03-2015 VII/50/2015 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2015 roku  uchwała
VII/2015 30-03-2015 VII/49/2015 zmiany Uchwały Nr V/42/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015  uchwała
VI/2015 05-03-2015 VI/48/2015 uzgodnienia projektu wykazu dróg, obiektów i terenów, na których realizowane są zadania Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
V/2015 26-02-2015 V/47/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przyspieszenie realizacji uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXIV/821/09 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Park Rzeczny Drwinka''  uchwała
V/2015 26-02-2015 V/46/2015

wyboru przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

uchwała
V/2015 26-02-2015 V/45/2015 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Badurskiego w Krakowie  uchwała
V/2015 26-02-2015 V/44/2015 powołania Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi z Terenu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
V/2015 26-02-2015 V/43/2015 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2015 – 2016 uchwała
V/2015 26-02-2015 V/42/2015 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2015  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/41/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/40/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/39/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Kultury uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/38/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/37/2015 opinii dot. zbycia działki przy ul. Klonowica w Krakowie uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/36/2015 opinii dot. zbycia działek przy ul. Pszennej w Krakowie uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/35/2015 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/34/2015 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Badurskiego w Krakowie uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/33/2015 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/32/2015 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej w Krakowie  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/31/2015 opinii dot. umowy najmu dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/30/2015 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Gołaśka w Krakowie  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/29/2015 opinii dot. zbycia działki przy ul. Przy Kuźni w Krakowie  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/28/2015 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/27/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/26/2015 opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużyckiej 69 w Krakowie  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/25/2015 opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/24/2015 opinii dot. przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórskiej 1 w Krakowie  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/23/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/22/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/21/2015 wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności  uchwała
IV/2015 02-02-2015 IV/20/2015 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic”  uchwała załącznik
III/2015 29-01-2015 III/19/2015 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
III/2015 29-01-2015 III/18/2015 określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2016  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/17/2015 powołania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/16/2015 powołania Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/15/2015 powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/14/2015 powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/13/2015 powołania Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/12/2015 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/11/2015 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/10/2015 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/9/2015 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2015 08-01-2015 II/8/2015 delegowania członków Rady Dzielnicy XI  uchwała
II/2015 08-01-2015 II/7/2015 upoważnienia Zarządu uchwała
II/2015 08-01-2015 II/6/2015 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2015 08-01-2015 II/5/2015 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2015 08-01-2015 II/4/2015 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

uchwała

II/2015 08-01-2015 II/3/2015 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2015 08-01-2015 II/2/2015 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
I/2014 16-12-2014 I/1/2014 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała