6 kadencja - 2014 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LVII 03-11-2014 LVII/430/2014 korekty Uchwały Nr LIII/393/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku w sprawie zadania powierzonego w zakresie „budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2015 roku  uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/429/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Dauna w Krakowie  uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/428/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie  uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/427/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Ossowskiego w Krakowie  uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/426/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie  uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/425/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Trybuny Ludów w Krakowie  uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/424/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Włoskiej w Krakowie  uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/423/2014 opinii dot. koncepcji zagospodarowania Parku Duchackiego  uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/422/2014 zmian w obwodach szkół  uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/421/2014 zadań priorytetowych na 2015 rok uchwała
LVII 03-11-2014 LVII/420/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/419/2014 ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2015 roku uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/418/2014 korekty Uchwały Nr LI/384/2014 z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2015 rok uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/417/2014 listy rankingowej zadań powierzonych na 2015 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/416/2014 zadania powierzonego „lokalne wydarzenia kulturalne” na rok 2015 uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/415/2014 realizacji prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2015 rok uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/414/2014 korekty Uchwały Nr LI/385/2014 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/413/2014 realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2015 roku uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/412/2014 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2015 rok uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/411/2014 opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Estońskiej w Krakowie uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/410/2014 zadania powierzonego w zakresie „prac remontowych dróg chodników i oświetlenia” w 2014 roku uchwała
LVI 13-10-2014 LVI/409/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XI uchwała
LV 26-09-2014 LV/408/2014 wniosku o przyjęcie projektu planu finansowo – rzeczowego wydatków Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na 2015 rok uchwała
LIV 15-09-2014 LIV/407/2014 opinii dot. ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Edwarda Heila w Krakowie uchwała
LIV 15-09-2014 LIV/406/2014 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich w 2015 roku uchwała
LIV 15-09-2014 LIV/405/2014 uregulowania stanu prawnego gruntów ul. Pierackiego uchwała
LIV 15-09-2014 LIV/404/2014 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok uchwała
LIV 15-09-2014 LIV/403/2014 wniosku o dokonanie zmian w planie finansowo – rzeczowym wydatków Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na 2014 rok  uchwała
LIV 15-09-2014 LIV/402/2014 zadania powierzonego w zakresie „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” w 2014 roku  uchwała
LIV 15-09-2014 LIV/401/2014 zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” w 2015 roku  uchwała
LIV 15-09-2014 LIV/400/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XI uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/399/2014 opinii dotyczącej wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie spożywczo-przemysłowym „ŻABKA” przy ul. Wysłouchów 2 w Krakowie uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/398/2014 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa  uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/397/2014 umowy najmu dachu w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej 57  uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/396/2014 opinii dot. zbycia działek przy ul. Kadena–Bandrowskego  uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/395/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie  uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/394/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/393/2014 zadania powierzonego w zakresie „budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2015 roku uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/392/2014 zadań priorytetowych w 2014 roku uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/391/2014 otwartego konkursu ofert w 2014 roku  uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/390/2014 wniosku o dokonanie zmian w planie finansowo – rzeczowym wydatków Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na 2014 rok uchwała
LIII 25-08-2014 LIII/389/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XI uchwała
LII 24-07-2014 LII/388/2014 korekty Uchwały Nr LI/379/2014 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2015 roku uchwała
LII 24-07-2014 LII/387/2014 korekty Uchwały Nr LI/385/2014 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 7 lipca 2014 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku uchwała
LII 24-07-2014 LII/386/2014 utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2014 r. uchwała
LI 07-07-2014 LI/385/2014 przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku uchwała
LI 07-07-2014 LI/384/2014 zadań priorytetowych na 2015 rok uchwała
LI 07-07-2014 LI/383/2014 listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2015 roku uchwała
LI 07-07-2014 LI/382/2014 wniosku do Wydziału Skarbu Miasta i Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uchwała
LI 07-07-2014 LI/381/2014 wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A. uchwała
LI 07-07-2014 LI/380/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XI uchwała
LI 07-07-2014 LI/379/2014 ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2015 roku uchwała
LI 07-07-2014 LI/378/2014 zmiany Uchwały Nr XLIX/370/2014 z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok uchwała
L 16-06-2014 L/377/2014 opinii dot. projektu budowy ciągu pieszego łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka wraz z oświetleniem  uchwała
L 16-06-2014 L/376/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie uchwała
L 16-06-2014 L/375/2014 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem uchwała
L 16-06-2014 L/374/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016 uchwała
L 16-06-2014 L/373/2014 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok uchwała
L 16-06-2014 L/372/2014 zadań priorytetowych w 2014 rok uchwała
L 16-06-2014 L/371/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XI uchwała
XLIX 26-05-2014 XLIX/370/2014 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok uchwała
XLIX 26-05-2014 XLIX/369/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Estońskiej i ul. Algierskiej w Krakowie uchwała
XLIX 26-05-2014 XLIX/368/2014 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem  uchwała
XLIX 26-05-2014 XLIX/367/2014 korekty Uchwały Nr XLVII/350/2014 z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2014 – 2015  uchwała
XLIX 26-05-2014 XLIX/366/2014 objęcia patronatem pikniku rodzinnego  uchwała
XLIX 26-05-2014 XLIX/365/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Łowienickiej w Krakowie  uchwała
XLIX 26-05-2014 XLIX/364/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kordiana w Krakowie  uchwała
XLIX 26-05-2014 XLIX/363/2014 opinii dot. inwestycji miejskich planowanych na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XLIX 26-05-2014 XLIX/362/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XI  uchwała
XLVIII 28-04-2014 XLVIII/361/2014 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej w Krakowie  uchwała
XLVIII 28-04-2014 XLVIII/360/2014 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok  uchwała
XLVIII 28-04-2014 XLVIII/359/2014 przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2013 rok  uchwała
XLVIII 28-04-2014 XLVIII/358/2014 opinii dot. zbycia działek przy ul. Chmielnej  uchwała
XLVIII 28-04-2014 XLVIII/357/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Łowienickiej w Krakowie uchwała
XLVIII 28-04-2014 XLVIII/356/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Bochenka w Krakowie uchwała
XLVIII 28-04-2014 XLVIII/355/2014 delegowania członków Rady Dzielnicy XI  uchwała
XLVIII 28-04-2014 XLVIII/354/2014 objęcia patronatem Festynu „Jesień Kurdwanów” uchwała
XLVIII 28-04-2014 XLVIII/353/2014 zadań priorytetowych w 2014 rok uchwała
XLVII 24-03-2014 XLVII/352/2014 rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji  uchwała
XLVII 24-03-2014 XLVII/351/2014 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok  uchwała
XLVII 24-03-2014 XLVII/350/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2014 – 2015  uchwała
XLVII 24-03-2014 XLVII/349/2014 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem  uchwała
XLVI 17-03-2014 XLVI/348/2014 wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji ds. dzielnicowego budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XLVI 17-03-2014 XLVI/347/2014 powołania doraźnej Komisji ds. dzielnicowego budżetu obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XLV 24-02-2014 XLV/346/2014 opinii dot. zasad dofinansowania i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na wyjazd dla osób niepełnosprawnych z programem usprawniającym i integracją w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu – dla dorosłych w zakresie zadania realizowanego w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XLV 24-02-2014 XLV/345/2014 planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2014 rok 

uchwała

XLV 24-02-2014 XLV/344/2014 opinii dot. zbycia działek

uchwała

XLV 24-02-2014 XLV/343/2014 umowy najmu dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 

uchwała

XLV 24-02-2014 XLV/342/2014 umowy najmu dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 

uchwała

XLV 24-02-2014 XLV/341/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie 

uchwała

XLV 24-02-2014 XLV/340/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wysłouchów w Krakowie 

uchwała

XLV 24-02-2014 XLV/339/2014 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok 

uchwała

XLV 24-02-2014 XLV/338/2014 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa

uchwała

XLV 24-02-2014 XLV/337/2014 zadań priorytetowych na 2014 rok

uchwała

XLIV 10-02-2014 XLIV/336/2014 zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2014 roku

uchwała

XLIV 10-02-2014 XLIV/335/2014 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem

uchwała

XLIII 27-01-2014 XLIII/334/2014 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok 

uchwała

XLIII 27-01-2014 XLIII/333/2014 zadań powierzonych w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą na 2014 rok 

uchwała

XLIII 27-01-2014 XLIII/332/2014 planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2014 roku 

uchwała

XLIII 27-01-2014 XLIII/331/2014 wprowadzenia ruchu jednokierunkowego w ulicy Zmartwychwstania Pańskiego 

uchwała

XLIII 27-01-2014 XLIII/330/2014 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Zabawa i ul. Walerego Sławka w Krakowie 

uchwała

XLIII 27-01-2014 XLIII/329/2014 objęcia patronatem honorowym projektu pn. „Z Podgórza Duchackiego do Krakowa Królewskiego” 

uchwała

XLIII 27-01-2014 XLIII/328/2014 zadań priorytetowych na 2014 rok  uchwała
XLIII 27-01-2014 XLIII/327/2014 przystąpienia Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do programu „budżetu partycypacyjnego”  uchwała
XLII 02-01-2014 XLII/326/2014 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2014 roku

uchwała

XLII 02-01-2014 XLII/325/2014 planu finansowego na 2014 rok uchwała