6 kadencja - 2013 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLI 16-12-2013 XLI/324/2013 korekty listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2014 rok uchwała
XLI 16-12-2013 XLI/323/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Białoruskiej w Krakowie uchwała
XLI 16-12-2013 XLI/322/2013 opinii dot. rozbudowy ul. Czajnej uchwała
XLI 16-12-2013 XLI/321/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie uchwała
XLI 16-12-2013 XLI/320/2013 opinii dot. zbycia działek przy ul. Kotsisa uchwała
XLI 16-12-2013 XLI/319/2013 upoważnienia Zarządu  uchwała
XL 18-11-2013 XL/318/2013 zadania powierzonego „lokalne wydarzenia kulturalne” na rok 2014 uchwała
XL 18-11-2013 XL/317/2013 ograniczenia handlu detalicznego uchwała
XL 18-11-2013 XL/316/2013 zadania powierzonego „lokalne wydarzenia kulturalne” na rok 2014 uchwała
XXXIX 30-10-2013 XXXIX/315/2013 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok uchwała
XXXIX 30-10-2013 XXXIX/314/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016 uchwała
XXXIX 30-10-2013 XXXIX/313/2013 wniosku dot. projektu nowych Statutów Dzielnic Miasta Krakowa uchwała
XXXIX 30-10-2013 XXXVIX/312/2013 opinii dot. projektu nowych Statutów Dzielnic Miasta Krakowa uchwała
XXXVIII 14-10-2014 XXXVIII/311/2013 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok  uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/310/2013 listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2014 roku  uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/309/2013 realizacji prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2014 rok  uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/308/2013 realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2014 roku  uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/307/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na 2014 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą  uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/306/2013 korekty załącznika do Uchwały Nr XXXV/274/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2014 roku  uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/305/2013 zadania powierzonego w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2013 roku  uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/304/2013 zadania powierzonego w zakresie „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” w 2013 roku  uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/303/2013 opinii dot. lokalizacji progów zwalniających na ul. Marcowej uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/302/2013 opinii dot. lokalizacji przystanku autobusowego na ul. Malborskiej uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/301/2013 opinii dot. zbycia działek i udziałów w działkach przy ul. Chmielnej uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/300/2013 zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem w 2013 roku uchwała
XXXVIII 14-10-2013 XXXVIII/299/2013 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/298/2013 opinii dot. projektu powiększenia obszaru ogródka jordanowskiego przy ul. Heila uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/297/2013 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/296/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/295/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/294/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/293/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/292/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/291/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Storczykowej w Krakowie  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/290/2013 umowy najmu dachu w Gimnazjum Nr 28 przy ul. Bujaka 15  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/289/2013 projektu planu finansowego na 2014 rok  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/288/2013 zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą „Bezpieczny Kraków” w 2014 roku  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/287/2013 korekty Uchwały Nr XXXV/277/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku  uchwała
XXXVII 16-09-2013 XXXVII/286/2013 korekty Uchwały Nr XXXV/276/2013 z dnia 8 lipca 2013 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2014 rok  uchwała
XXXVI 26-08-2013 XXXVI/285/2013 zadania powierzonego w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą w 2013 roku  uchwała
XXXVI 26-08-2013 XXXVI/284/2013 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok  uchwała
XXXVI 26-08-2013 XXXVI/283/2013 zadania powierzonego w zakresie „prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia” w 2013 roku  uchwała
XXXVI 26-08-2013 XXXVI/282/2013 zadania powierzonego w zakresie „budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2014 roku  uchwała
XXXVI 26-08-2013 XXXVI/281/2013 umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej Nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20 uchwała
XXXVI 26-08-2013 XXXVI/280/2013 opinii dot. sprzedaży działki przy ul. Klonowica w Krakowie  uchwała
XXXVI 26-08-2013 XXXVI/279/2013 zmiany w planie finansowym na 2013 rok  uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/278/2013 zmiany w planie finansowym na 2013 rok uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/277/2013 przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/276/2013 zadań priorytetowych na 2014 rok uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/275/2013 ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2014 roku uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/274/2013 listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2014 roku uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/273/2013 opinii dot. inwestycji przy ul. Łężce w Krakowie uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/272/2013 opinii dot. sprzedaży części działki uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/271/2013 opinii dot. sprzedaży części działki  uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/270/2013 opinii dot. inwestycji przy ul. Białoruskiej w Krakowie uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/269/2013 zamiany działek przy ul. Podgórki  uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/268/2013 opinii dot. inwestycji przy ul. Malborskiej w Krakowie uchwała
XXXV 08-07-2013 XXXV/267/2013 zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2013 roku uchwała
XXXIV 17-06-2013 XXXIV/266/2013 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 rok uchwała
XXXIV 17-06-2013 XXXIV/265/2013 umów najmu dachu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 przy ul. Dobczyckiej 20 uchwała
XXXIV 17-06-2013 XXXIV/264/2013 opinii dot. inwestycji przy ul. Cechowej w Krakowie uchwała
XXXIV 17-06-2013 XXXIV/263/2013 opinii dot. inwestycji przy ul. Heltmana i ul. Pańskiej w Krakowie uchwała
XXXIV 17-06-2013 XXXIV/262/2013 opinii dot. inwestycji przy ul. Łuczników w Krakowie uchwała
XXXIV 17-06-2013 XXXIV/261/2013 opinii dot. inwestycji przy ul. Dauna w Krakowie uchwała
XXXIV 17-06-2013 XXXIV/260/2013 wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności uchwała
XXXIV 17-06-2013 XXXIV/259/2013 wniosku do Wydziału Skarbu Miasta uchwała
XXXIV 17-06-2013 XXXIV/258/2013 opinii dot. inwestycji miejskich planowanych na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
XXXIII 20-05-2013 XXXIII/257/2013 wpisania zadania pn. „Zagospodarowanie Parku Duchackiego” do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uchwała
XXXIII 20-05-2013 XXXIII/256/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kijanki uchwała
XXXIII 20-05-2013 XXXIII/255/2013 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem uchwała
XXXIII 20-05-2013 XXXIII/254/2013 zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2013 roku uchwała
XXXIII 20-05-2013 XXXIII/253/2013 zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności uchwała
XXXIII 20-05-2013 XXXIII/252/2013 zmiany składu osobowego Komisji Mieszkaniowej  uchwała
XXXIII 20-05-2013 XXXIII/251/2013 wyboru Pani Magdaleny Smoły do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności  uchwała
XXXIII 20-05-2013 XXXIII/250/2013 wyboru Pani Magdaleny Smoły do składu osobowego Komisji Infrastruktury i Inwestycji  uchwała
XXXIII 20-05-2013 XXXIII/249/2013 wstąpienia Pani Magdaleny Smoły do składu osobowego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/248/2013 uznania za pomnik przyrody dębu szypułkowego rosnącego przy ul. Białoruskiej uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/247/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2015 uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/246/2013 umowy najmu dachu w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 przy ul. Dobczyckiej 20 uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/245/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Witosa  uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/244/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Witosa  uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/243/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Witosa  uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/242/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Witosa  uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/241/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rodziny Jędów  uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/240/2013 zadań priorytetowych w 2013 roku  uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/239/2013 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego  uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/238/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2016  uchwała
XXXII 22-04-2013 XXXII/237/2013 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2013 r. uchwała
XXXI 18-03-2013 XXXI/236/2013 rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji

uchwała

XXXI 18-03-2013 XXXI/235/2013 planu pracy Komisji Kultury  uchwała
XXXI 18-03-2013 XXXI/234/2013 opinii dot. zasad dofinansowania i kwalifikacji dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na wyjazd dla osób niepełnosprawnych z programem usprawniającym i integracją w ramach zapobiegania wykluczeniu społecznemu – dla dorosłych w zakresie zadania realizowanego w ramach środków powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XXXI 18-03-2013 XXXI/233/2013 przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2012 roku  uchwała
XXXI 18-03-2013 XXXI/232/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Storczykowej  uchwała
XXX 27-02-2013 XXX/231/2013 wniosku do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa  uchwała
XXX 27-02-2013 XXX/230/2013 opinii dot. propozycji zmiany ordynacji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa  uchwała
XXIX 11-02-2013 XXIX/229/2013 planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2013 rok  uchwała
XXIX 11-02-2013 XXIX/228/2013 umowy najmu dachu w XXIX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Cechowej 57  uchwała
XXIX 11-02-2013 XXIX/227/2013 umowy najmu dachu w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej 20  uchwała
XXIX 11-02-2013 XXIX/226/2013 opinii dot. zbycia działki uchwała
XXIX 11-02-2013 XXIX/225/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej uchwała
XXIX 11-02-2013 XXIX/224/2013 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej uchwała
XXIX 11-02-2013 XXIX/223/2013 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2013 – 2045 uchwała
XXIX 11-02-2013 XXIX/222/2013 listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą uchwała
XXIX 11-02-2013 XXIX/221/2013 zadań priorytetowych w 2013 roku  uchwała
XXVIII 28-01-2013 XXVIII/220/2013 realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2013 roku 

uchwała

XXVIII 28-01-2013 XXVIII/219/2013 planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2013 roku

uchwała

XXVIII 28-01-2013 XXVIII/218/2013 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji

uchwała

XXVIII 28-01-2013 XXVIII/217/2013 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

uchwała

XXVIII 28-01-2013 XXVIII/216/2013 zmiany realizatora zadań priorytetowych w 2013 roku

uchwała

XXVIII 28-01-2013 XXVIII/215/2013 zadań priorytetowych w 2013 roku

uchwała

XXVII 03-01-2013 XXVII/214/2013 odwołania Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji

uchwała

XXVII 03-01-2013 XXVII/213/2013 odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

uchwała

XXVII 03-01-2013 XXVII/212/2013 otwartego konkursu ofert w 2013 roku 

uchwała

XXVII 03-01-2013 XXVII/211/2013 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2013 roku

uchwała

XXVII 03-01-2013 XXVII/210/2013 planu finansowego na 2013 rok uchwała