6 kadencja - 2012 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXVI 17-12-2012 XXVI/209/2012 opinii dot. zbycia działki przy ul. Łużyckiej uchwała
XXVI 17-12-2012 XXVI/208/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Klonowica i ul. Heila uchwała
XXVI 17-12-2012 XXVI/207/2012 upoważnienia Zarządu uchwała
XXV 19-11-2012 XXV/206/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Strumiennej, ul. Tarnobrzeskiej, ul. Pierzchówka i ul. Połomskiego uchwała
XXV 19-11-2012 XXV/205/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Okopowej/Żaka uchwała
XXV 19-11-2012 XXV/204/2012 realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2013 roku uchwała
XXV 19-11-2012 XXV/203/2012 opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie uchwała
XXIV 15-10-2012 XXIV/202/2012 opinii dot. zbycia działki przy ul. Cechowej uchwała
XXIV 15-10-2012 XXIV/201/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej uchwała
XXIV 15-10-2012 XXIV/200/2012 listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2013 rok uchwała
XXIV 15-10-2012 XXIV/199/2012 listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2013 roku uchwała
XXIV 15-10-2012 XXIV/198/2012 listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą uchwała
XXIV 15-10-2012 XXIV/197/2012 listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2013 rok uchwała
XXIV 15-10-2012 XXIV/196/2012 korekty załącznika do Uchwały Nr XXI/177/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2013 roku uchwała
XXIV 15-10-2012 XXIV/195/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Niebieskiej uchwała
XXIV 15-10-2012 XXIV/194/2012 zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
XXIII 26-09-2012 XXIII/193/2012 zmiany w planie finansowym na 2012 rok uchwała
XXIII 26-09-2012 XXIII/192/2012 otwartego konkursu ofert w 2013 roku uchwała
XXIII 26-09-2012 XXIII/191/2012 korekty uchwały Nr XX/171/2012 z dnia 9 lipca 2012 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/190/2012 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/189/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pszennej uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/188/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Mochnackiego uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/187/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Czarnogórskiej i ul. Serbskiej uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/186/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/185/2012 realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/184/2012 zmiany w planie finansowym na 2012 rok uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/183/2012 projektu planu finansowego na 2013 rok uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/182/2012 opinii dot. projektu budowlanego układu drogowego wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojałowskiego uchwała
XXII 17-09-2012 XXII/181/2012 zadań powierzonych w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą "Bezpieczny Kraków" w 2013 roku uchwała
XXI 27-08-2012 XXI/180/2012 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok uchwała
XXI 27-08-2012 XXI/179/2012 zmiany składu osobowego Komisji Kultury uchwała
XXI 27-08-2012 XXI/178/2012 realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku  uchwała
XXI 27-08-2012 XXI/177/2012 listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej” w 2013 roku  uchwała
XXI 27-08-2012 XXI/176/2012 utworzenia Parku Duchackiego  uchwała
XXI 27-08-2012 XXI/175/2012 budowy hali sportowej KS „Orzeł” Piaski Wielkie  uchwała
XXI 27-08-2012 XXI/174/2012 zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2013 roku uchwała
XXI 27-08-2012 XXI/173/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XX 09-07-2012 XX/172/2012 przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku  uchwała
XX 09-07-2012 XX/171/2012 zadań priorytetowych na 2013 rok  uchwała
XX 09-07-2012 XX/170/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Gromady Grudziąż uchwała
XX 09-07-2012 XX/169/2012 ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2013 roku uchwała
XX 09-07-2012 XX/168/2012 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok uchwała
XX 09-07-2012 XX/167/2012 zmiany Uchwały Nr XIX/164/2012 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok uchwała
XIX 18-06-2012 XIX/166/2012 wstępnej listy zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XIX 18-06-2012 XIX/165/2012 wstępnej listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2013 rok uchwała
XIX 18-06-2012 XIX/164/2012 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok uchwała
XIX 18-06-2012 XIX/163/2012 utrzymania funkcjonowania stołówek szkolnych w Gimnazjum 27 i Gimnazjum 28 na dotychczasowych zasadach uchwała
XIX 18-06-2012 XIX/162/2012 wstępnej listy rankingowej zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" w 2013 roku uchwała
XIX 18-06-2012 XIX/161/2012 zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem” w 2012 roku uchwała
XIX 18-06-2012 XIX/160/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XVIII 21-05-2012 XVIII/159/2012 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok uchwała
XVIII 21-05-2012 XVIII/158/2012 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Podedworze w Krakowie uchwała
XVIII 21-05-2012 XVIII/157/2012 listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej" w 2012 roku uchwała
XVIII 21-05-2012 XVIII/156/2012 zmiany w planie finansowym na 2012 rok uchwała
XVII 23-04-2012 XVII/155/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XVII 23-04-2012 XVII/154/2012 realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku uchwała
XVII 23-04-2012 XVII/153/2012 wniosku do Rady Miasta Krakowa i Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
XVII 23-04-2012 XVII/152/2012 rocznego planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2012 rok uchwała
XVII 23-04-2012 XVII/151/2012 planu pracy Komisji Kultury na 2012 r. uchwała
XVII 23-04-2012 XVII/150/2012 objęcia patronatem Koncertu Charytatywnego uchwała
XVII 23-04-2012 XVII/149/2012 przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2011 roku uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/148/2012 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2012 rok uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/147/2012 planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2012 roku uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/146/2012 opinii dot. zbycia działki przy ul. Marcowej uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/145/2012 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/144/2012 planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2012 rok uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/143/2012 realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2012 roku uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/142/2012 listy rankingowej zadań w zakresie „budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej" w 2012 roku uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/141/2012 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/140/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XVI 26-03-2012 XVI/139/2012 zmiany w planie finansowym na 2012 rok uchwała
XV 13-02-2012 XV/138/2012 opinii dot. inwestycji przy ul. Kordiana uchwała
XV 13-02-2012 XV/137/2012 opinii dot. inwestycji przy ul. Kordiana uchwała
XV 13-02-2012 XV/136/2012 zadania powierzonego „budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" w 2012 roku uchwała
XV 13-02-2012 XV/135/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2012-2013 uchwała
XV 13-02-2012 XV/134/2012 zmiany załącznika do Uchwały Nr XIV/128/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2012 r. uchwała
XV 13-02-2012 XV/133/2012 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem uchwała
XV 13-02-2012 XV/132/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XIV 19-01-2012 XIV/131/2012 opinii dot. inwestycji przy ul. Beskidzkiej uchwała
XIV 19-01-2012 XIV/130/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa

uchwała

XIV 19-01-2012 XIV/129/2012 zadań powierzonych „prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2012 roku uchwała
XIV 19-01-2012 XIV/128/2012 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2012 roku uchwała
XIV 19-01-2012 XIV/127/2012 zmiany w planie finansowym na 2012 rok uchwała
XIV 19-01-2012 XIV/126/2012 planu finansowego na 2012 rok

uchwała