6 kadencja - 2011 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
    /125/2011   uchwała
    /124/2011   uchwała
    /123/2011   uchwała
    /122/2011   uchwała
    /121/2011   uchwała
    /120/2011   uchwała
    /119/2011   uchwała
    /118/2011   uchwała
    /117/2011   uchwała
    /116/2011   uchwała
    /115/2011   uchwała
    /114/2011   uchwała
    /113/2011   uchwała
    /112/2011   uchwała
    /111/2011   uchwała
    /110/2011   uchwała
    /109/2011   uchwała
    /108/2011   uchwała
    /107/2011   uchwała
    /106/2011   uchwała
    /105/2011   uchwała
    /104/2011   uchwała
    /103/2011   uchwała
    /102/2011   uchwała
    /101/2011   uchwała
    /100/2011   uchwała
    /99/2011   uchwała
    /98/2011   uchwała
    /97/2011   uchwała
    /96/2011   uchwała
    /95/2011   uchwała
    /94/2011   uchwała
    /93/2011   uchwała
    /92/2011   uchwała
    /91/2011   uchwała
    /90/2011   uchwała
    /89/2011   uchwała
    /88/2011   uchwała
    /87/2011   uchwała
    /86/2011   uchwała
    /85/2011   uchwała
    /84/2011   uchwała
    /83/2011   uchwała
    /82/2011   uchwała
    /81/2011   uchwała
    /80/2011   uchwała
    /79/2011   uchwała
    /78/2011   uchwała
    /77/2011   uchwała
    /76/2011   uchwała
    /75/2011   uchwała
    /74/2011   uchwała
    /73/2011   uchwała
    /72/2011   uchwała
    /71/2011   uchwała
    /70/2011   uchwała
    /69/2011   uchwała
    /68/2011   uchwała
    /67/2011   uchwała
    /66/2011   uchwała
    /65/2011   uchwała
    /64/2011   uchwała
    /63/2011   uchwała
    /62/2011   uchwała
    /61/2011   uchwała
    /60/2011   uchwała
    /59/2011   uchwała
    /58/2011   uchwała
    /57/2011   uchwała
    /56/2011   uchwała
    /55/2011   uchwała
    /54/2011   uchwała
    /53/2011   uchwała
    /52/2011   uchwała
    /51/2011   uchwała
    /50/2011   uchwała
    /49/2011   uchwała
    /48/2011   uchwała
    /47/2011   uchwała
 IV 18-04-2011 IV/46/2011 przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2010 roku uchwała
 III 21-03-2011 III/45/2011 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2011 r uchwała
 III 21-03-2011 III/44/2011 określenia przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej uchwała
 III 21-03-2011 III/43/2011 określenia przedmiotu działania Komisji Sportu i Rekreacji uchwała
 III 21-03-2011 III/42/2011 określenia przedmiotu działania Komisji Kultury uchwała
 III 21-03-2011 III/41/2011 określenia przedmiotu działania Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej uchwała
 III 21-03-2011 III/40/2011 określenia przedmiotu działania Komisji Infrastruktury i Inwestycji uchwała
 III 21-03-2011 III/39/2011 planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska w 2011 roku uchwała
 III 21-03-2011 III/38/2011 określenia przedmiotu działania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska uchwała
 III 21-03-2011 III/37/2011 zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
 III 21-03-2011 III/36/2011 określenia przedmiotu działania Komisji Mieszkaniowej uchwała
 III 21-03-2011 III/35/2011 określenia przedmiotu działania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności uchwała
 III 21-03-2011 III/34/2011 opinii dotyczącej wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie ogólnospożywczym zlokalizowanym przy ul. Stojałowskiego 46 w Krakowie uchwała
 III 21-03-2011  III/33/2011 zadań priorytetowych na 2011 rok uchwała
 III 21-03-2011 III/32/2011 prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok uchwała
 III 21-03-2011  III/31/2011 przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji na rok 2011 uchwała
 III 21-03-2011 III/30/2011 określenia przedmiotu działania Komisji Edukacji uchwała
 III 21-03-2011 III/29/2011 zadań priorytetowych w 2011 roku uchwała
 III 21-03-2011 III/28/2011 wniosku o powołanie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego
Programu „Bezpieczny Kraków”
uchwała
 II 17-02-2011 II/27/2011 wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska uchwała
 II 17-02-2011 II/26/2011 powołania Komisji Rady uchwała
 II 17-02-2011 II/25/2011 wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej  uchwała
 II 17-02-2011 II/24/2011 powołania Komisji Rady uchwała
 II 17-02-2011 II/23/2011 wyboru przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji uchwała
 II 17-02-2011 II/22/2011 powołania Komisji Rady uchwała
 II 17-02-2011

II/21/2011

wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji
Mieszkaniowej
uchwała
 II 17-02-2011 II/20/2011 powołania Komisji Rady uchwała
 II 17-02-2011 II/19/2011 wyboru przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji uchwała
 II 17-02-2011 II/18/2011 powołania Komisji Rady uchwała
 II 17-02-2011 II/17/2011 wyboru przewodniczącego Komisji Kultury uchwała
 II 17-02-2011 II/16/2011 powołania Komisji Rady uchwała
 II 17-02-2011 II/15/2011 wyboru przewodniczącego Komisji Edukacji uchwała
 II 17-02-2011 II/14/2011 powołania Komisji Rady uchwała
 II 17-02-2011 II/13/2011 wyboru przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa
i Praworządności
uchwała
 II 17-02-2011 II/12/2011 powołania Komisji Rady uchwała
 II 17-02-2011 II/11/2011 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uchwała
 II 17-02-2011 II/10/2011 powołania Komisji Rady uchwała
 II 17-02-2011 II/9/2011 delegowania członków Rady Dzielnicy XI uchwała
 II 17-02-2011 II/8/2011 upoważnienia Zarządu uchwała
 II 17-02-2011 II/7/2011 planu finansowego na 2011 rok uchwała
 I 31-01-2011 I/6/2011 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
 I 31-01-2011 I/5/2011 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
 I 31-01-2011 I/4/2011 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
 I 31-01-2011 I/3/2011 ustalenia liczby członków Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
 I 31-01-2011  I/2/2011 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
 I 31-01-2011 I/1/2011 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała