8 kadencja - 2022 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XLI/2022 21-03-2022 XLI/360/2022 opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Szkolnej oraz Krawieckiej w Krakowie uchwała
XLI/2022 21-03-2022 XLI/359/2022 opinii dot. projektu budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie – etap VIII uchwała
XLI/2022 21-03-2022 XLI/358/2022 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej i Białoruskiej w Krakowie uchwała
XLI/2022 21-03-2022 XLI/357/2022 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej w Krakowie uchwała
XLI/2022 21-03-2022 XLI/356/2022 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej w Krakowie uchwała
XLI/2022 21-03-2022 XLI/355/2022 zgłoszenia kandydatury do nagrody „Bezpieczny Kraków” za rok 2021 uchwała
XLI/2022 21-03-2022 XLI/354/2022 objęcia patronatem spacerów edukacyjnych uchwała
XLI/2022 21-03-2022 XLI/353/2022 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022 uchwała
XLI/2022 21-03-2022 XLI/352/2022 korekty Uchwały Nr XL/343/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022 uchwała
XLI/2022 21-03-2022 XLI/351/2022 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/350/2022 opinii dot. projektu rozbudowy skrzyżowania ul. Puszkarskiej z ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Krakowie uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/349/2022 opinii dot. projektu przebudowy ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej w Krakowie uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/348/2022 opinii dot. projektu przebudowy ul. Cechowej w Krakowie uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/347/2022 instalacji znaku B-18 na ul. Pochyłej w Krakowie uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/346/2022 opinii dot. zbycia działki 239/7 obręb 61 Podgórze przy ul. Gwarnej w Krakowie uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/345/2022 opinii dot. zbycia działek nr 177/15/A, 177/15/B, 177/15/C obręb 61 Podgórze przy ul. Gwarnej w Krakowie uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/344/2022 opinii dot. zagospodarowania ogródka jordanowskiego przy ul. Heila uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/343/2022 zmiany uchwały Nr XXXI/279/2021 z dnia 12 lipca 2021 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022 uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/342/2022 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2021 – 2022 uchwała
XL/2022 24-02-2022 XL/341/2022 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022 uchwała
XXXIX/2022 01-02-2022 XXXIX/340/2022 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022 uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/339/2022 zmiany organizacji ruchu na ul. Pala Telekiego uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/338/2022 zmiany organizacji ruchu na ul. Malwowej i ul. Pierzchówka w Krakowie uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/337/2022 opinii dot. budowy drogi dla rowerów na ul. Walerego Sławka w Krakowie uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/336/2022 opinii dot. zbycia działki nr 411/3 obręb 49 Podgórze uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/335/2022 opinii dot. zbycia działek nr 664/8 i 676/16 obręb 49 Podgórze uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/334/2022 opinii dot. zbycia działki nr 486/8 obręb 49 Podgórze uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/333/2022 opinii dot. zbycia działki nr 483/7 obręb 49 Podgórze uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/332/2022 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Edwarda Heila/Walerego Sławka w Krakowie uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/331/2022 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Edwarda Heila w Krakowie uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/330/2022 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Włoskiej w Krakowie uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/329/2022 opinii dot. programu parkingów lokalnych w Krakowie uchwała
XXXVIII/2022 24-01-2022 XXXVIII/328/2022 rozbudowy obiektu Klubu Sportowego Armatura uchwała