8 kadencja - 2020 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XXIV/2020 21-12-2020 XXIV/229/2020 warunków zabudowy dla działki nr 367 obr. 60 Podgórze i działek sąsiednich uchwała
XXIV/2020 21-12-2020 XXIV/228/2020 zagospodarowania działek 576/80 i 576/81 obręb 61 Podgórze uchwała
XXIV/2020 21-12-2020 XXIV/227/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Macedońskiej/Malborskiej w Krakowie uchwała
XXIV/2020 21-12-2020 XXIV/226/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu ul. Podgórki - część nr 03 w Krakowie” uchwała
XXIV/2020 21-12-2020 XXIV/225/2020 instalacji progów zwalniających wyspowych w ciągu ul. Łużyckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowosądecką do skrzyżowania z ul. Cechową uchwała
XXIV/2020 21-12-2020 XXIV/224/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021 uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/223/2020 instalacji progów zwalniających wyspowych w ciągu ulicy Cechowej  na odcinku od skrzyżowania z ul. Niebieską do skrzyżowania z ul. Łużycką uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/222/2020 opinii dot. zbycia działki nr 30/61 obr. 59 jed. ewid. Podgórze w Krakowie uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/221/2020 opinii dot. projektu rozbudowy ul. Białoruskiej w Krakowie uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/220/2020 opinii dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa parku przy ul. Słona Woda w Krakowie” uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/219/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Bochenka/Szpakowa w Krakowie uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/218/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Bochenka/Szpakowa w Krakowie uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/217/2020 pinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Szkole Podstawowej nr 27 w Krakowie uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/216/2020 opinii dot. projektu budowy chodnika przy ul. Cechowej w Krakowie uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/215/2020 uzupełnienia składu Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/214/2020 budowy chodników na terenie Dzielnicy XI uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/213/2020 opinii dot. projektu zagospodarowania terenu Parku Kurdwanów uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/212/2020 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
XXIII/2020 23-11-2020 XXIII/211/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XXII/2020 12-10-2020 XXII/210/2020 budowy sieci wodociągowej na ul. Nazaretańskiej w Krakowie uchwała
XXII/2020 12-10-2020 XXII/209/2020 opinii dot. projektu gabloty informacyjnej przy ul. Malborskiej uchwała
XXII/2020 12-10-2020 XXII/208/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wyżynnej w Krakowie uchwała
XXII/2020 12-10-2020 XXII/207/2020 wniosku do Zarządu Transportu Publicznego o przywrócenie linii autobusowej 184 na poprzednią trasę uchwała
XXII/2020 12-10-2020 XXII/206/2020 opinii dot. budowy oświetlenia na ul. Przy Kuźni uchwała
XXII/2020 12-10-2020 XXII/205/2020 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2020 roku uchwała
XXII/2020 12-10-2020 XXII/204/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Bojki i Wysłouchów uchwała
XXII/2020 12-10-2020 XXII/203/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XXI/2020 14-09-2020 XXI/202/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Bochenka w Krakowie uchwała
XXI/2020 14-09-2020 XXI/201/2020 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2019 – 2021 uchwała
XXI/2020 14-09-2020 XXI/200/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XXI/2020 14-09-2020 XXI/199/2020 zmiany Uchwały Nr XX/190/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XXI/2020 14-09-2020 XXI/198/2020 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2021 roku uchwała
XX/2020 31-08-2020 XX/197/2020 przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszarów na południe od ul. Cechowej do granicy z autostradą A4 uchwała
XX/2020 31-08-2020 XX/196/2020 ograniczenia hałasu biegnącego od Autostrady A4 na odcinku pomiędzy ul. Tuchowską, a Hallera uchwała
XX/2020 31-08-2020 XX/195/2020 organizacji ruchu na części ul. Dauna i na ul. Zana uchwała
XX/2020 31-08-2020 XX/194/2020 poszerzenia strefy ograniczonej prędkości uchwała
XX/2020 31-08-2020 XX/193/2020 opinii dot. projektu budowlanego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa czwartego wlotu skrzyżowania typu rondo i realizacji odcinka drogi publicznej położonej w Krakowie tj. ul. Puszkarska i ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej (ID2)” uchwała
XX/2020 31-08-2020 XX/192/2020 organizacji ruchu na ul. Karpińskiego w Krakowie uchwała
XX/2020 31-08-2020 XX/191/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i budowa ul. Przewiewnej w Krakowie jako ulicy jednokierunkowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Obronną” uchwała
XX/2020 31-08-2020 XX/190/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XX/2020 31-08-2020 XX/189/2020 wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic uchwała
XIX/2020 13-07-2020 XIX/188/2020 wykupu prywatnych działek stanowiących łącznik dla pieszych pomiędzy ulicami Stojałowskiego i Cechową uchwała
XIX/2020 13-07-2020 XIX/187/2020 strefy ograniczonego postoju na ul. Mochnackiego w Krakowie uchwała
XIX/2020 13-07-2020 XIX/186/2020 montażu progu zwalniającego na ul. Niebieskiej w Krakowie uchwała
XIX/2020 13-07-2020 XIX/185/2020 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Szkole Podstawowej nr 149 w Krakowie uchwała
XIX/2020 13-07-2020 XIX/184/2020 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2021 – 2022 uchwała
XIX/2020 13-07-2020 XIX/183/2020 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021 uchwała
XIX/2020 13-07-2020 XIX/182/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XIX/2020 13-07-2020 XIX/181/2020 przebudowy ul. Nazaretańskiej w Krakowie uchwała
XVIII/2020 15-06-2020 XVIII/180/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Kamieńskiego/Malborskiej w Krakowie” uchwała
XVIII/2020 15-06-2020 XVIII/179/2020 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie uchwała
XVIII/2020 15-06-2020 XVIII/178/2020 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej 57 w Krakowie uchwała
XVIII/2020 15-06-2020 XVIII/177/2020 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie uchwała
XVIII/2020 15-06-2020 XVIII/176/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XVII/2020 25-05-2020 XVII/175/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pszennej 6 w Krakowie uchwała
XVII/2020 25-05-2020 XVII/174/2020 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie uchwała
XVII/2020 25-05-2020 XVII/173/2020 opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Lirników w Krakowie uchwała
XVII/2020 25-05-2020 XVII/172/2020 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2020 – 2022 uchwała
XVII/2020 25-05-2020 XVII/171/2020 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2021 uchwała
XVII/2020 25-05-2020 XVII/170/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XVII/2020 25-05-2020 XVII/169/2020 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2019 rok uchwała
XVI/2020 23-03-2020 XVI/168/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XVI/2020 23-03-2020 XVI/167/2020 zmiany Uchwały Nr VIII/97/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XVI/2020 23-03-2020 XVI/166/2020 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego uchwała
XV/2020 17-02-2020 XV/165/2020 zaopiniowania projektu dla inwestycji „Rozbudowa ulicy Heltmana polegająca na budowie prawostronnego chodnika na odcinku od km 0 + 013.00 do km 0+127.95 w Krakowie” uchwała
XV/2020 17-02-2020 XV/164/2020 wykonania analizy wykonalności utworzenia skrzyżowania o ruchu okrężnym przy zbiegu ulic Rżącka, Cechowa, Niebieska, Podedworze uchwała
XV/2020 17-02-2020 XV/163/2020 budowy łącznika ulicy Łużyckiej uchwała
XV/2020 17-02-2020 XV/162/2020 opinii dla przedsięwzięcia budowy czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych na działkach nr 235/48, 235/60, 235/67, 235/66, 263/18, 263/19, 263/20, 263/27 obręb 47, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, w rejonie ulic Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej uchwała
XV/2020 17-02-2020 XV/161/2020 opinii dot. ustanowienia ul. Tomasza Zana w Krakowie jako drogi jednokierunkowej uchwała
XV/2020 17-02-2020 XV/160/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XIV/2020 20-01-2020 XIV/159/2020 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3A w Krakowie uchwała
XIV/2020 20-01-2020 XIV/158/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z ul. Puszkarską wraz z przekładkami kolidującego uzbrojenia” uchwała
XIV/2020 20-01-2020 XIV/157/2020 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie uchwała
XIV/2020 20-01-2020 XIV/156/2020 poprawy geometrii przebiegu drogi – ul. Bujaka na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Herberta a skrzyżowaniem z ul. Halszki  uchwała
XIV/2020 20-01-2020 XIV/155/2020 uzupełnienia składu Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
XIV/2020 20-01-2020 XIV/154/2020 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020  uchwała
XIV/2020 20-01-2020 XIV/153/2020

harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2020 roku 

uchwała
XIV/2020 20-01-2020 XIV/152/2020 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2020 roku uchwała