8 kadencja - 2018-2019 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XIII/2019 19-12-2019 XIII/151/2019 instalacji znaku B-36 na ul. Turniejowej w Krakowie uchwała
XIII/2019 19-12-2019 XIII/150/2019 wniosku do Wydziału Skarbu Miasta uchwała
XIII/2019 19-12-2019 XIII/149/2019 ul. Przewiewnej w Krakowie uchwała
XIII/2019 19-12-2019 XIII/148/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i budowa ul. Przewiewnej w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Obronną” – wariant jednokierunkowy uchwała
XIII/2019 19-12-2019 XIII/147/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Macedońskiej/Malborskiej w Krakowie uchwała
XIII/2019 19-12-2019 XIII/146/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Macedońskiej/Malborskiej w Krakowie uchwała
XIII/2019 19-12-2019 XIII/145/2019 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórskiej 1 w Krakowie uchwała
XIII/2019 19-12-2019 XIII/144/2019 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Puszkarskiej 3A w Krakowie uchwała
XIII/2019 19-12-2019 XIII/143/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
XIII/2019 19-12-2019 XIII/142/2019 zmiany Uchwały Nr XI/126/2019 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie instalacji znaków ZAKAZ PARKOWANIA (B35) w ciągu ulic Sporna i Szpakowa oraz uchylenia Uchwały Nr XII/137/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/126/2019 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 17 października 2019 roku w sprawie instalacji znaków ZAKAZ PARKOWANIA (B35) w ciągu ulic Sporna i Szpakowa uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/141/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i budowa ul. Przewiewnej w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Obronną” uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/140/2019 zmiany organizacji ruchu na ul. Tomasza Zana w Krakowie uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/139/2019 instalacji znaku B-36 na ul. Dauna w Krakowie uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/138/2019 poprawy bezpieczeństwa w pobliżu przedszkola przy ul. Cechowej 48 w Krakowie uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/137/2019

zmiany Uchwały Nr XI/126/2019 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 17 października 2019 roku w sprawie instalacji znaków ZAKAZ PARKOWANIA (B35) w ciągu ulic Sporna i Szpakowa

(uchwała została uchylona w całości uchwałą nr XIII/142/2019 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 19 grudnia 2019 r.)

uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/136/2019 budowy chodnika dla pieszych na ulicach Spornej, Błotnej i Podlesie w Krakowie uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/135/2019 montażu progu zwalniającego na ulicy Białoruskiej w Krakowie uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/134/2019 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/133/2019 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Czarnogórska 3 w Krakowie uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/132/2019 wniosku o przeniesienie słupa energetycznego przy ulicy Obronnej uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/131/2019 wniosku do Zarządu Transportu Publicznego o przywrócenie linii autobusowej 107 na poprzednią trasę  uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/130/2019 utworzenia użytku ekologicznego „Staw Bonarka-Góra Madera” uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/129/2019 zmiany Uchwały Nr XI/120/2019 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 14 października 2019 roku w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
XII/2019 25-11-2019 XII/128/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Łamanej w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Obronną” uchwała
XI/2019 14-10-2019 XI/127/2019 opinii dotyczącej Inicjatywy Lokalnej organizowanej na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie pn. „Zróbmy razem wspólny projekt. Rolety dla klas Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie” uchwała
XI/2019 14-10-2019 XI/126/2019 instalacji znaków ZAKAZ PARKOWANIA (B35) w ciągu ulic Sporna i Szpakowa uchwała
XI/2019 14-10-2019 XI/125/2019 opinii dotyczącej organizacji ruchu na ul. Ivo Andricia i ul. Alfreda Dauna uchwała
XI/2019 14-10-2019 XI/124/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej uchwała
XI/2019 14-10-2019 XI/123/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kordiana w Krakowie uchwała
XI/2019 14-10-2019 XI/122/2019 budowy kładki pieszo-rowerowej nad potokiem Drwinka łączącej ulice Podlesie i Facimiech w Krakowie uchwała
XI/2019 14-10-2019 XI/121/2019 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2019 roku uchwała
XI/2019 14-10-2019 XI/120/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
X/2019 16-09-2019 X/119/2019 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Alfreda Dauna 66A w Krakowie uchwała
X/2019 16-09-2019 X/118/2019 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Gromady Grudziąż 19 w Krakowie uchwała
X/2019 16-09-2019 X/117/2019 remontu chodnika na ul. Beskidzkiej uchwała
X/2019 16-09-2019 X/116/2019 opinii dot. przebiegu tras rowerowych uchwała
X/2019 16-09-2019 X/115/2019 wyznaczenia przejścia dla pieszych na wlocie ulicy Podedworze do ulicy Bochenka w Krakowie uchwała
X/2019 16-09-2019 X/114/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
X/2019 16-09-2019 X/113/2019 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku uchwała
IX/2019 29-08-2019 IX/112/2019 wyznaczenia przystanku autobusowego na ul. Klonowica uchwała
IX/2019 29-08-2019 IX/111/2019 wyznaczenia strefy ruchu na osiedlu przy ul. Heila w Krakowie uchwała
IX/2019 29-08-2019 IX/110/2019 opinii dot. zbycia części działki przy ulicy Nadzieja w Krakowie  uchwała
IX/2019 29-08-2019 IX/109/2019 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14 w Krakowie  uchwała
IX/2019 29-08-2019 IX/108/2019 zmiany Uchwały Nr VII/90/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do „grantów dzielnicowych” w ramach programu „Bezpieczny Kraków” uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/107/2019 instalacji oświetlenia drogi gminnej ul. Przy Kuźni uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/106/2019 poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w okolicach skrzyżowań ul. HALSZKI – WYSŁOUCHÓW – ŁOWIENICKA i ul. HALSZKI – BUJAKA uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/105/2019 instalacji znaku STOP (B20) na skrzyżowaniu przy wylocie ulicy Bochenka w kierunku ul. Spornej uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/104/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. S. Klonowica 6 w Krakowie uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/103/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Skowroniej w Krakowie uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/102/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. S. Klonowica w Krakowie uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/101/2019 budowy przystanku początkowego linii 164 uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/100/2019 opinii dla projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa  uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/99/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Macedońskiej w Krakowie  uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/98/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2019 – 2020  uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/97/2019 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/96/2019 opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC w sklepie przy ul. Bochenka 10/LU3 w Krakowie uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/95/2019 opinii dla projektu BO.D11.15/19 w zakresie jego ogólnodostępności  uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/94/2019 opinii dla projektu BO.D11.26/19 w zakresie jego ogólnodostępności uchwała
VIII/2019 15-07-2019 VIII/93/2019 opinii dla projektu BO.D11.14/19 w zakresie jego ogólnodostępności uchwała
VII/2019 17-06-2019 VII/92/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie” uchwała
VII/2019 17-06-2019 VII/91/2019 zmiany organizacji ruchu na ul. Lirników w Krakowie uchwała
VII/2019 17-06-2019 VII/90/2019 przystąpienia Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do „grantów dzielnicowych” w ramach programu „Bezpieczny Kraków” uchwała
VII/2019 17-06-2019 VII/89/2019 bezpłatnych warsztatów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej BLS/AED w ramach Programu „Bezpieczny Kraków” uchwała
VII/2019 17-06-2019 VII/88/2019 wniosku do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie o instalację i rozbudowę wiat przystankowych przy ul. Cechowej uchwała
VII/2019 17-06-2019 VII/87/2019 wniosku do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwała
VII/2019 17-06-2019 VII/86/2019 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2019 roku uchwała
VI/2019 27-05-2019 VI/85/2019 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużycka 53 w Krakowie uchwała
VI/2019 27-05-2019 VI/84/2019 przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu za 2018 rok uchwała
VI/2019 27-05-2019 VI/83/2019 wykupu terenu w rejonie ulicy Włoskiej uchwała
VI/2019 27-05-2019 VI/82/2019 opinii dot. umowy najmu części powierzchni dachu budynku szkoły położonego przy ul. Dobczyckiej 20 w Krakowie uchwała
VI/2019 27-05-2019 VI/81/2019 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2020 uchwała
VI/2019 27-05-2019 VI/80/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
V/2019 15-04-2019 V/79/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Badurskiego w Krakowie uchwała
V/2019 15-04-2019 V/78/2019 opinii dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kosocice II” uchwała
V/2019 15-04-2019 V/77/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie”. uchwała
V/2019 15-04-2019 V/76/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie - ETAP II”  uchwała
V/2019 15-04-2019 V/75/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej Podgórze Duchackie - ETAP I”  uchwała
V/2019 15-04-2019 V/74/2019 opinii dot. zbycia działek uchwała
V/2019 15-04-2019 V/73/2019 poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych  uchwała
V/2019 15-04-2019 V/72/2019 poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu w ciągach ulic: Łużyckiej, Cechowej oraz Niebieskiej  uchwała
V/2019 15-04-2019 V/71/2019 wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Łużyckiej przy skrzyżowaniu z ulicą Cechową  uchwała
V/2019 15-04-2019 V/70/2019 przebudowy skrzyżowania ul. Bochenka – Łużycka do wariantu o ruchu okrężnym (budowy mikro ronda) uchwała
V/2019 15-04-2019 V/69/2019 przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego  uchwała
V/2019 15-04-2019 V/68/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
V/2019 15-04-2019 V/67/2019 koncepcji „Rozbudowy ulicy Podedworze w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną” uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/66/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/65/2019 opinii o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Łużycka 53 w Krakowie uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/64/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Kordiana w Krakowie  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/63/2019 zadania „Przebudowa ul. Czajna wraz z ulicami przyległymi”  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/62/2019 utworzenia dodatkowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Bochenka i ul. Szpakowej oraz utwardzenia pobocza uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/61/2019 remontu ul. Snozy  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/60/2019 opinii dot. zbycia części działki przy ul. Krystyna z Ostrowa w Krakowie uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/59/2019 opinii dot. zbycia działki nr 422/4 obr 48 jedn. ewid Podgórze w Krakowie  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/58/2019 wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Łużyckiej  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/57/2019 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/56/2019 organizacji ruchu na ul. Kordiana uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/55/2019 utworzenia parku edukacyjnego wraz z zapleczem na działkach 106/21, 104/55 obręb 61 jed. ewid. Podgórze  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/54/2019 wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych na ulicy Niebieskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Cechową uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/53/2019 przebudowy skrzyżowania ul. Cechowa – Łużycka do wariantu o ruchu okrężnym (budowy mikro ronda)  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/52/2019 wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych na ulicy Podedworze przy skrzyżowaniu z ulicą Cechową  uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/51/2019 wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/50/2019 utworzenia filii Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 57 przy ulicy Cechowej 57 uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/49/2019 rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ulicy Podedworze uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/48/2019 przesunięcia środków finansowych w ramach zadania „Obsługa Dzielnic” w 2019 roku uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/47/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/46/2019 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2017 – 2019 uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/45/2019 zmiany uchwały Nr XLVIII/284/2018 z dnia 16 lipca 2018 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
IV/2019 18-03-2019 IV/44/2019 uzupełnienia składu Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
III/2019 18-02-2019 III/43/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska uchwała
III/2019 18-02-2019 III/42/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska uchwała
III/2019 18-02-2019 III/41/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej uchwała
III/2019 18-02-2019 III/40/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji uchwała
III/2019 18-02-2019 III/39/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej uchwała
III/2019 18-02-2019 III/38/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/37/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji uchwała
III/2019 18-02-2019 III/36/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji uchwała
III/2019 18-02-2019 III/35/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji uchwała
III/2019 18-02-2019 III/34/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji d/s Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/33/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji d/s Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi uchwała
III/2019 18-02-2019 III/32/2019 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/31/2019 wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/30/2019 wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do prac w Radzie Budżetu Obywatelskiego uchwała
III/2019 18-02-2019 III/29/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
III/2019 18-02-2019 III/28/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/27/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/26/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/25/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1) lit. c) Statutu Dzielnicy” uchwała
III/2019 18-02-2019 III/24/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia” uchwała
III/2019 18-02-2019 III/23/2019 przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/22/2019 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2019 uchwała
III/2019 18-02-2019 III/21/2019 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/20/2019 harmonogramu sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w 2019 roku uchwała
III/2019 18-02-2019 III/19/2019 uzupełnienia składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
III/2019 18-02-2019 III/18/2019 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  uchwała
II/2019 11-01-2019 II/17/2019 upoważnienia Zarządu uchwała
II/2019 11-01-2019 II/16/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/15/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/14/2019 wyboru członka Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 11-01-2019 II/13/2019 wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/12/2019 ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/11/2019 powołania Komisji ds. Współpracy ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/10/2019 powołania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/9/2019 powołania Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/8/2019 powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/7/2019 powołania Komisji Mieszkaniowej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/6/2019 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/5/2019 powołania Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/4/2019 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/3/2019 powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
II/2019 10-01-2019 II/2/2019 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała
I/2018 17-12-2018 I/1/2018 wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała