KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności - wybierz rok

Radni Miasta Krakowa z okręgu wyborczego nr 4
(22.12.2010)

Radni Miasta Krakowa z okręgu wyborczego nr 4 obejmującego Dzielnicę IX Łagiewniki - Borek Fałęcki, Dzielnicę X Swoszowice i Dzielnicę XI Podgórze Duchackie:
Bogusław KOŚMIDER
Adam MIGDAŁ
Ryszard KAPUŚCIŃSKI
Sławomir PTASZKIEWICZ
Andżelika WOJCIECHOWSKA

Info: Rada Dzielnicy XI

Wybory do Rady Dzielnicy XI
(6.12.2010) Wybory do Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie odbędą się w dniu 9 stycznia 2011 roku (niedziela) Lokale Wyborcze czynne będą w godz. 8.00 - 22.00.
Info: Rada Dzielnicy XI

Łatwiej do specjalisty
(21.11.2010)

Od 17 listopada mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie korzystać z pomocy lekarzy specjalistów Szpitala Św. Rafała. To efekt porozumienia, które podpisał prezydent Jacek Majchrowski, by zapewnić dostęp do opieki medycznej krakowianom mieszkającym na południu miasta.
Aby uzyskać więcej informacji
pobierz plik

Info: Rada Dzielnicy XI

Tlenek węgla
(19.11.2010)

Rozpoczyna się okres grzewczy, oraz co za tym idzie, powstające zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla.
Aby uzyskać więcej informacji
pobierz plik

Info: Rada Dzielnicy XI

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny DDA
(19.11.2010)

W siedzibie 'Fundacji Razem Bezpiecznie' został uruchomiony Punkt Informacyjno - Konsultacyjny, gdzie kobiety zagrożone problemem alkoholowym, współuzależnione, z syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholików) oraz doświadczające przemocy mogą uzyskać pomoc.
Aby uzyskać więcej informacji
pobierz plik

Info: Rada Dzielnicy XI

Zbiórka Odpadów problemowych
(23.09.2010)

Dnia 25.09.2010 r. (tj. sobota) na parkingu Centrum Handlowego M1 przy Al. Pokoju 67, 31-580 Kraków, odbędzie się impreza plenerowa połączona z nieodpłatną zbiórką odpadów problemowych, organizowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.
Rozpoczęcie zbiórki odpadów planowane jest na godz. 11.00, zakończenie na godz. 19.00.
Aby uzyskać więcej informacji
pobierz plakat
pobierz regulamin
pobierz plik (info)
pobierz plik (parking)
pobierz plik (co zbierane)

Info: Rada Dzielnicy XI

Akcja Wystawka 2010
(23.09.2010)

W dniach 4 i 5 października 2010 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu organizuje na terenie Dzielnicy XI odbiór odpadów wielkogabarytowych, tj. sprzętu AGD, sprzętu innego typu, mebli (zabronione jest wystawianie opon, gruzu i wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych). Kontenery wystawione będą o godz. 9.00, natomiast zabrane w dniu następnym o godz. 17.00.
Lokalizacja: ul. Czarnogórska - Macedońska, ul. Niebieska (parking koło kościoła), ul. Obronna, ul. Szkolna - Skowronia, ul. Heltmana - Stoigniewa, ul. Malborska (naprzeciwko ul. Heltmana).

Info: Rada Dzielnicy XI

Spacery Przyrodnicze po Krakowie
(23.08.2010)

Fundacja Rozwoju Gmin Polskich zaprasza mieszkańców Krakowa oraz jego okolic do uczestniczenia w spacerach przyrodniczych organizowanych na terenie miasta Krakowa, które będą odbywać się w okresie sierpień � wrzesień 2010. Czytaj więcej
Aby uzyskać informację pobierz plik
Aby uzyskać informację pobierz plakat

Info: Rada Dzielnicy XI

Dyżur Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie
(07.08.2010)

Dyżur Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Krakowie w II półroczu roku 2010 odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy XI, 11 Października w godzinach od 14.00 do 15.00.

Poniżej art. 42 ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

"art. 42.
1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy:
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.
2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz występować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
3. Rzecznik konsumentów w sprawach wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z póżn. zm.).
4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika.
5. Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego."

Info: Rada Dzielnicy XI

IX Festiwal Kultury Szkół Dzielnicy XI
(26.07.2010)

28 maja br. w rozświetlonej porannym słońcem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 27 obył się Koncert Galowy. Zanim jednak uczestnicy i goście zajęli miejsca, przeszli korytarzem wspomnień. Gospodarze przygotowali wystawę zdjęć wykonanych w czasie festiwali oraz ostatnich eliminacji szkolnych. Koncert rozpoczęła i zakończyła dyrektor SP 27 Alicja Kostrz. Podsumowała trwające tygodniami przesłuchania uczestników i aktywność artystyczną szkół Dzielnicy XI. A ponieważ Festiwale Kultury Szkół są finansowane przez Radę Dzielnicy XI, dlatego nie mogło zabraknąć głosu radnych - w ich imieniu zabrała głos Halina Karlińska. Na tegorocznym koncercie wystąpiła (lub pokazała swoje prace) tylko część laureatów z trzech grup wiekowych: najmłodsi uczniowie, klasy 4-6 oraz gimnazjaliści reprezentująca wszystkie kategorie IX Festiwalu. Na jubileuszową edycję już dzisiaj zapraszamy...
Aby uzyskać informację na temat listy laureatów pobierz plik

B.A. Symołon

'Akcja Wystawka -2010' - Wznowienie
(08.06.2010)

W dniach 30 czerwca i 1 lipca 2010 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu organizuje na terenie Dzielnicy XI odbiór odpadów wielkogabarytowych, tj. sprzętu AGD, sprzętu innego typu, mebli (zabronione jest wystawianie opon, gruzu i wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych). Kontenery wystawione będą o godz. 9.00, natomiast zabrane w dniu następnym o godz. 17.00.
Aby uzyskać więcej informacji pobierz plik

Info: Rada Dzielnicy XI

Mieszkańcy Dzielnicy XI pomagają powodzianom
(26.05.2010)

Dary można przynosić do następujących placówek na terenie Naszej Dzielnicy:
- punkt PCK uruchomiony w komendzie Straży Miejskiej przy ul Walerego Sławka 10 (przy zajezdni MPK) - punkt czynny codziennie w godzinach 10 - 19 (również w niedzielę),
- punkt Socjalny Caritas Polska przy ul. Ossowskiego 5 na Woli Duchackiej - punkt czynny codziennie w godzinach 7 - 19 (również w sobotę i niedzielę). Czytaj więcej


Aby uzyskać więcej informacji pobierz plik
Info: Rada Dzielnicy XI

Wstrzymanie wystawki
(26.05.2010)

W związku z obfitymi opadami deszczu Akcja Wystawka zostaje wstrzymana do odwołania. Harmonogram zostanie zaktualizowany w późniejszym terminie.


Info: Rada Dzielnicy XI

Majówka w Drodze
(26.05.2010)

W sobotę 29 maja 2010r. wyruszy, jednodniowa, III Piesza Pielgrzymka z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trasa liczy 33 km. Chętni, którzy chcieliby podjąć trud pieszej pielgrzymki, proszeni są o zapisywanie się do 26 maja w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie - Nowym Ruczaju lub w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach (punkt INFORMACJI k. Domu Duszpasterskiego). Powrót z Kalwarii do Krakowa - autokarami.

Plan III Pieszej Pielgrzymki
Kraków Łagiewniki - Kalwaria Zebrzydowska
29 maja 2010r.


Chodź z nami...
7.30 - zbiórka uczestników przy bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
7.45 - wspólna modlitwa w bazylice
8.00 - wyjście

I etap (4 km.) przejście ulicami:
Św. Siostry Faustyny, Tokarską, Zbrojarzy, Mireckiego, Żywiecką, Zawiłą, Skośną, Kobierzyńską, nawiedzenie kościoła Matki Bożej Królowej Polski i postój na posesji parafialnej.
Odpoczynek - ok. 30 minut

II etap (11km.) od godz. 9.30, przejście ulicami i miejscowościami:
Kobierzyńską, Babińskiego, Skotnicką, Miasto Skawina - ul. Krakowską, Pokoju, Rynek, Mickiewicza, Hallerów, miejscowości Gminy Skawina - Rzozów, nawiedzenie kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Rzozowie i postój na posesji parafialnej.
Odpoczynek - ok. 45 minut

III etap (8km.) od godz.12.45, przejście miejscowościami:
Rzozów, Gołuchowice, Polanka Hallera, Grabie, miejscowości Gminy Kalwaria Zebrzydowska - Przytkowice, nawiedzenie kościoła Przenajświętszej Trójcy w Przytkowicach i postój na posesji parafialnej.
Odpoczynek - ok. 45 minut

IV etap (10km.) od godz. 15.30, przejście miejscowościami i ulicami:
Przytkowice, Zebrzydowice, Miasto Kalwaria Zebrzydowska - ul. Mickiewicza, Rynek,
3-go Maja, Bernardyńska.

Około godz. 18.45 dojście do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Eucharystia w bazylice. Powrót do Krakowa autokarami.

Koordynator pielgrzymki i zapisy:
Par. M.B. Królowej Polski
Kraków - Nowy Ruczaj ul. Zamiejska 6
tel. (0-12) 262 20 04
e-mail: parafia@mbkp.eu
ks. Piotr Waligóra tel. 606 601 207
oraz
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego - Kraków Łagiewniki
(punkt Informacji k. Domu Duszpasterskiego)


Info: Rada Dzielnicy XI

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
(11.05.2010)

W dniach 26 i 27 maja 2010 r. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu organizuje na terenie Dzielnicy XI odbiór odpadów wielkogabarytowych, tj. sprzętu AGD, sprzętu innego typu, mebli (zabronione jest wystawianie opon, gruzu i wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych). ZIKiT prosi o przestrzeganie godzin wystawiania - od 9:00 26 maja do 17:00 następnego dnia

Lokalizacja: ul. Witosa 23 (okolice dzwonów), ul. Czarnogórska - Macedońska, ul. Trybuny Ludów (w rejonie bloków), ul. Niebieska (parking koło kościoła), ul. Obronna, ul. Heila (w rejonie bloku nr 9 lub przy garażach), ul. Szkolna - Skowronia, ul. Heltmana - Stoigniewa, ul. Malborska (naprzeciwko ul. Heltmana), ul. Wysłouchów - (przy pawilonie LEWIATAN - AWA lub parking przy ul. Halszki - Łowieniecka).

Info: Rada Dzielnicy XI

Programu ochrony środowiska dla Miasta Krakowa
(11.05.2010)

Firma Eko-Log Sp. z.o.o. informuje, że przystąpiła do opracowywania: "Programu ochrony środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2010-2012 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2009 roku oraz perspektywą na lata 2013-2016" w związku z czym przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne osobno dla mieszkańców poszczególnych dzielnic.
Aby uzyskać więcej informacji pobierz plik

Info: Rada Dzielnicy XI

Dzień Otwarty Biura Paszportowego
(10.04.2010)

Małopolski Urząd Wojewódzki organizuje "Dzień otwarty biura paszportowego". Chcemy zachęcić mieszkańców Krakowa do składania wniosków paszportowych teraz, aby uniknąć kolejek w czasie sezonu. Chcemy również przypomnieć o tym, że dzieci podróżujące na terenie Unii Europejskiej muszą mieć ważny paszport (dorosłym wystarcza dowód osobisty). "Dzień otwarty" odbędzie się w sobotę 10 kwietnia w godz. 9-14 w Biurze Paszportowym w Krakowie, ul. Przy Rondzie 6. Mieszkańcy będą mogli w tym dniu złożyć wniosek o paszport dla siebie i dla dziecka, uzyskać informację o przepisach paszportowych, SANEPID będzie udzielał informacji o zagrożeniach zdrowotnych podczas podróżowania i o wymaganych szczepieniach, pracownicy lotniska w Balicach opowiedzą o tym, co wolno, a czego nie wolno przewozić przez granicę i pamiątkach z podróży, za których przewiezienie możemy trafić do więzienia. Dla dzieci zapewniamy zabawę z animatorami (na tematy podróżnicze) na czas załatwiania formalności przez rodziców. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w przekazaniu mieszkańcom Małopolski informacji o tym wydarzeniu. Prosimy o zawieszenie załączonego plakatu w widocznym miejscu w Państwa placówce. Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania, proszę o kontakt z Biurem Prasowym: z panią Moniką Frenkiel, tel. 012 392 15 17. Dziękujemy bardzo za pomoc oraz współpracę.
Aby uzyskać więcej informacji pobierz plik

Info: Rada Dzielnicy XI

Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym w Krakowie
(06.04.2010)

KŁF "Lajkonik" zaprasza na zawody w łyżwiarstwie figurowym o Puchar Krakowa, które odbędą się w dniach 19-20 kwietnia 2010 roku na lodowisku w Krakowie przy ul.Siedleckiego 7 (boczna z ul.Grzegórzeckiej).
Szczegóły na stronie:www.pucharkrakowa.pl.

Info: Rada Dzielnicy XI

Wojewódzki Turniej Tańców Polskich
(24.02.2010)

Zapraszamy serdecznie na VII Wojewódzki Turniej Tańców Polskich "Tańczące Buciki" organizowany przez Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiak".
Aby uzyskać więcej informacji pobierz plik

Info: Rada Dzielnicy XI

Praca Przyjazna Rodzicom
(07.03.2010)

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU rozpoczeło rekrutację do nowego projektu dla Rodziców.

Praca Przyjazna Rodzicom to projekt, który powstał z myślą o osobach chcących zmienić zawód, zdobyć nowe umiejętności i powrócić na rynek pracy po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem/ dziećmi. Celem konkretnych działań oferowanych w ramach projektu jest zdobycie zawodu przedstawicielki/ przedstawiciela handlowego oraz menadżerki/ medadżera projektu - najbardziej poszukiwanych obecnie zawodów w Polsce, a także praktycznego doświadczenia zawodowego. Uzyskana wiedza i umiejętności przyczynią się do wzmocnienia aktywności zawodowej rodziców, a tym samym - pomogą im w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Projekt jest skierowany do Rodziców z Małopolski, którzy w związku z urodzeniem i opieką nad dzieckiem/ dziećmi pozostają bez zatrudnienia, czyli są:
- zarejestrowani w urzędach pracy jako bezrobotni (w tym osoby długotrwale bezrobotne),
- lub są, nieaktywni zawodowo (niepracujący, niezarejestrowani w urzędach pracy),
- a ponadto posiadają wyuczony zawód lub doświadczenie zawodowe.

WSZYSTKIE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU SĄ BEZPŁATNE. ZAPEWNIAMY BEZPŁATNĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W TRAKCIE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.

Rekrutacja do projektu trwa do 15 kwietnia do godz. 16.00

Szczegółowe informację w załączniku oraz na stronie internetowej www.centrumrodzicow.org
Aby uzyskać więcej informacji pobierz plik 1 pobierz plik 2

Info: Rada Dzielnicy XI

Multimedialny Śpiewnik Polaka
(06.03.2010)

Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki opracował na stronie www.bibliotekapiosenki.pl multimedialny Śpiewnik Polaka. Przygotowane internetowe narzędzie zawiera blisko 120 tekstów oraz opracowań nutowych pieśni historycznych i patriotycznych. Dodatkowo do wybranych utworów zostały skomponowane podkłady muzyczne dostosowane do możliwości wokalnych przeciętnego człowieka. Ponadto aktywne linki przenoszą użytkownika na strony w Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki, gdzie można uzyskać dokładne i zweryfikowane informacje o pieśni i jej autorach. Publikacja ta może być pomocna przy organizowaniu okolicznościowych uroczystości, spotkań towarzyskich oraz jako materiał dydaktyczny do przeprowadzenia lekcji muzyki lub historii. Znakomitą okazją do odwiedzenia CBPP jest przypadająca w tym roku setna rocznica prawykonania "Roty" - więcej źródłowych informacji stronie www.rota1910.pl. Korzystanie z w/w materiałów i pobieranie plików multimedialnych jest całkowicie bezpłatne.

Bezpośredni link do Śpiewnika Polaka: http://bibliotekapiosenki.pl/static:Spiewnik_Polaka.

Info: Rada Dzielnicy XI

Sześciolatku, nie trać roku!
(24.02.2010)

Za dwa lata wszystkie sześciolatki obowiązkowo rozpoczną naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych. Do tego czasu rodzice sami mogą wybierać czy wolą posłać swoją pociechę do zerówki czy do pierwszej klasy. Już teraz Urząd Miasta Krakowa zachęca ich do tego aby wybrali tą drugą opcję. Temu ma służyć akcja pod hasłem "Sześciolatku, nie trać roku".
Aby uzyskać więcej informacji pobierz plik 1 pobierz plik 2

Info: Rada Dzielnicy XI

Nagroda w dziedzinie kultury
(12.02.2010)

Zarząd Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, chcąc promować osoby i instytucje działające na rzecz kultury w naszej Dzielnicy, ufundował Honorowe Nagrody w dziedzinie kultury.
Aby uzyskać więcej informacji pobierz plik

Info: Rada Dzielnicy XI

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
(31.01.2010)

W dniu 1 lutego 2010 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, rozpoczynają się cotygodniowe dyżury przyjęć interesantów Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Aby uzyskać więcej informacji pobierz plik

Info: Rada Dzielnicy XI

Prośba Akademii Medycznej
(30.01.2010)

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. W/w służby zaproponowały, abyśmy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer służący w nagłych wypadkach do kontaktu z bliskimi osoby poszkodowanej. Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak: grupa krwi, przyjmowane leki, choroby przewlekle, alergie, itp.

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą należy się skontaktować w nagłych wypadkach. Numer takiej osoby należy zapisać pod międzynarodowym skrótemICE(in Case of Emergency).Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia:ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym. Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie.Akcja ma zasięgeuropejski.

Wpiszcie ten numer teraz do swojej komórki bo potem zapomnicie i rozpowszechnijcie tą informację dalej, dzięki temu możemy ocalić komuś życie!

Info: Rada Dzielnicy XI

GMO
(30.01.2010)

Plan postępowania na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO zagrażające zdrowiu ludzi lub środowisku w sposob bezpośredni, z opoźnieniem.

Aby uzyskać szczegółowe informacje pobierz plik 1 pobierz plik 2

Info: Rada Dzielnicy XI

Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 - 2015