KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościTurnus dla osób niepełnosprawnych
(30.01.2012)

Informujemy, że w terminie od 29 lipca do 12 sierpnia 2012 roku w Zembrzycach organizowany jest turnus dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Na turnus mogą wyjechać osoby dorosłe:

  • zameldowane na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,

  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS, Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności lub inny uprawniony do tego organ poruszające się na wózku inwalidzkim,

  • spełniające kryterium socjalne (dochód na członka rodziny 1200 zł brutto, w przypadku osób samotnych 1600 zł brutto).

Istnieje możliwość wyjazdu z opiekunem (pobyt opiekuna bezpłatny).

Wnioski zawierające imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, nr PESEL wraz z aktualnymi dokumentami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o wysokości dochodów z uwzględnieniem wszystkich, wspólnie zamieszkujących członków rodziny, zaświadczenie o dochodach, wysokości emerytury, renty) należy składać w siedzibie Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie przy ul. Wysłouchów 34 w terminie od 1 lutego do 31 marca 2012 roku. W przypadku z wyjazdu z opiekunem, we wniosku należy podać również dane osobowe opiekuna.

 

MATERIAŁY DO POBRANIAA

Turnus dla osób niepełnosprawnychInfo: Rada Dzielnicy XI


 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2011