KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościPodgórze bez barier - informator
(03.02.2012)

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych w ramach projektu „Dzielnicowe Centrum Kompetencyjne dla Osób Niepełnosprawnych w Podgórzu”, opracowało informator o dostępności obiektów użyteczności publicznej Krakowa – Podgórza dla osób niepełnosprawnych „Podgórze bez barier”.

Niniejszy Informator skierowany jest do wszystkich bez wyjątku. Dla części Użytkowników będzie on głównie źródłem informacji teleadresowej, dla innych – osób ze schorzeniami narządu ruchu, niedowidzących i niewidomych, niedosłyszących i niesłyszących – źródłem informacji bardziej specyficznej, dotyczącej samej dostępności obiektów użyteczności publicznej i ich otoczenia dla osób z niepełnosprawnościami.

Warto pamiętać, że z podobnymi problemami w przemierzaniu miejskiej przestrzeni spotykają się jednak także inne grupy mieszkańców miasta i turystów, w tym rodzice małych dzieci czy osoby starsze – dlatego też tak istotne jest udostępnianie informacji jako forma zapobiegania wszelkim przejawom wykluczenia.

Należy mieć nadzieję, że wraz z rozwojem turystyki i handlu na terenie Podgórza wzrastać będzie także liczba podejmowanych inicjatyw z zakresu adaptacji trudnych, starszych obiektów. Z całą pewnością zdecydowanych działań wymaga udostępnienie klientom niepełnosprawnym obiektów kulturalnych, mieszczących się w starej części Podgórza oraz zapewnienie oznakowanych miejsc parkingowych, szczególnie w pobliżu obiektów służby zdrowia.

Jak już wiadomo, Kraków znalazł się w gronie 8 miast-finalistów „Access City Award 2012” – prestiżowego konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską, którego celem jest wyróżnienie miast, które w znaczącej skali podjęły inicjatywę wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i z sukcesem realizują programy likwidacji barier. Mamy nadzieję, że wizerunek Podgórza pomoże w staraniach naszego miasta o specjalne wyróżnienie w tym zakresie.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Podgórza do pobrania i zapoznania się z informatorem.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Informator - Podgórze bez barier

 


Info: Rada Dzielnicy XI


 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2011