KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościPora na aktywność
(03.02.2012)

Z wielką satysfakcją informujemy, że projekt systemowy MOPS w Krakowie pt. „Pora na aktywność” został wyróżniony w II edycji konkursu na dobre praktyki EFS ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Głównym celem konkursu było promowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych na terenie województwa małopolskiego, oraz rezultatów wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ten sposób upowszechniana jest wiedza na temat możliwości korzystania z dobrze przygotowanych działań finansowanych ze środków UE jak również przykładowych form wsparcia, na jakie można je pozyskiwać.

Projekt „Pora na aktywność” został wyróżniony w kategorii projektów skierowanych do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby niepełnosprawne, osoby 50+, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym). To fakt – mamy się czym pochwalić. Projekt realizujemy od 2008 r. i od tego czasu z pomocy skorzystało już 3617 osób. Od pomocy społecznej uniezależniło się 106 osób, 616 podniosło swoje umiejętności zawodowe, a 202 osoby podjęły pracę. Obecnie udział w projekcie kontynuuje 1632 beneficjentów, którzy mogą liczyć na odpowiednie do swojej sytuacji życiowej profesjonalne wsparcie.

Aby stać się beneficjentem projektu, trzeba podjąć następujące kroki. Pierwszym jest rozmowa z pracownikiem socjalnym filii właściwej dla miejsca zamieszkania (można sprawdzić adres filii na stronie WWW MOPS w zakładce „Znajdź filię”). Wspólnie z pracownikiem ustalana jest ścieżka pracy nad zmianą położenia klienta oraz odpowiedni rodzaj pomocy. Może to być usługa asystenta rodzinnego, asystenta osoby niepełnosprawnej, udział w warsztatach podnoszących kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe, kurs zawodowy, udział w grupie wsparcia, terapia, indywidualne poradnictwo specjalistyczne, udział w warsztatach terapii zajęciowej lub inne z 21 dostępnych propozycji. Możliwe jest zastosowanie indywidualnych instrumentów aktywnej integracji, jeśli wymaga tego sytuacja klienta.

Początek roku sprzyja podejmowaniu zobowiązań i osobistym planom. Zatem serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich mieszkańców Krakowa w wieku aktywności zawodowej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i chcą zmienić swoje życie na lepsze. Z nami macie większe szanse na zrealizowanie swoich postanowień i na skuteczną zmianę. Przyszła pora na aktywne działanie!

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Zaproszenie do projektu "Pora na aktywność"

 

INFORMACJE DODATKOWE


Info: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2011