KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościZajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie
(16.02.2012)

Informujemy, że w bieżącym roku kontynuowane będą zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie.

W zajęciach mogą brać udział osoby dorosłe:

  • zameldowane na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,

  • posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS, Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności lub inny uprawniony do tego organ poruszające się na wózku inwalidzkim,

  • spełniające kryterium socjalne (dochód na członka rodziny 702 zł netto, w przypadku osób samotnych 950 zł netto).

Wnioski zawierające imię, nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy wraz z aktualnymi dokumentami (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na basenie, oświadczenie o wysokości dochodów z uwzględnieniem wszystkich, wspólnie zamieszkujących członków rodziny, zaświadczenie o dochodach, wysokości emerytury, renty) należy składać w siedzibie Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie przy ul. Wysłouchów 34 w terminie do 31 marca 2012 roku.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie

 


Info: Rada Dzielnicy XI


 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2011