KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościInformacja Prezydenta Miasta Krakowa
(23.05.2012)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa.  

Od dnia 1 czerwca 2012r. przez okres 30 dni wyłożona zostanie do konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków propozycja zmian Dzielnic Miasta Krakowa, stanowiąca załącznik do uchwały XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012r.

Konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania pisemnych opinii do propozycji zmian granic Dzielnic Miasta Krakowa, o których mowa wyżej, pisemnych opinii co do zasadności przeprowadzenia korekty dotychczasowych zmian granic Dzielnic, jak również pisemnych wniosków dotyczących innych niż określone w uchwale nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012r. zmian granic.

Dopuszcza się możliwość składania opinii i wniosków, o których mowa powyżej w formie elektronicznej do Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa na adres e-mail: br.umk@um.krakow.pl

Załącznik do uchwały nr XXXIX/514/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2012r. zostanie wyłożony w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, w siedzibach poszczególnych Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa oraz w formie elektronicznej za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".

Przedmiotowy załącznik zostanie przedstawiony ponadto na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbedzie się w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie, Sala Lea w dniu 21 czerwca 2012r. o godz. 16.30.

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy.

 

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski

2012.05.18

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa


Info: Prezydent Miasta Krakowa


 Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2012