KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościSpecjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi
(14.02.2015)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie oferuje wsparcie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci:

  • w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

  • w wieku od 16 roku życia do ukończenia 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są realizowane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Zakresu usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziny i obejmuje w szczególności:

  • wspieranie rodziny w codziennych czynnościach życiowych,

  • motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji,

  • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,

  • poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne

  • doradztwo w zakresie uzyskania pomocy ze strony innych instytucji

  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

  • wsparcie i trening umiejętności pielęgnacji, zmiany opatrunków, podawania leków, użycia środków pomocniczych

  • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych.

Dla rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 456 zł. netto usługi przyznawane są nieodpłatnie.

W przypadku rodzin przekraczających kryterium dochodowe odpłatność określona jest procentowo zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa NR LXXIV/941/09 z dnia 03 czerwca 2009 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dla mieszkańców Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa właściwą jest Filia Nr 8 MOPS, ul. Jerzmanowskiego 37 tel. 12 659 12 68, 12 659 12 86

 

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi- informacja


Info: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


 Nawigacjaa

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2015