KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA  Proponowany porządek obrad
XXXVII sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 20 grudnia 2021 r. o godz. 18.00
w trybie zdalnym
(za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams)

 

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.

 3. Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2022 - projekt Zarządu (druk nr 332).

 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.

 6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji.

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury.

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej.

 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji.

 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.

 12. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

 13. Oświadczenia i komunikaty.

 14. Zamknięcie sesji.


Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008 -2020