KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Uchwały Rady Dzielnicy XI - 2010 rok


Uchwała nr XLIX/576/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr XLIX/575/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2011 roku.

Uchwała nr XLIX/574/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/IV/404/2009 (z późniejszymi zmianami) w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2010 roku.

Uchwała nr XLIX/573/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych przy ul. Wysłouchów w Krakowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XLIX/572/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Sanockiej 2 w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XLIX/571/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie zbycia stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków działek położonych przy ul. Włoskiej w Krakowie.

Uchwała nr XLIX/570/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, z wyłączeniem zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Uchwała nr XLIX/569/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2011 rok w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich oraz zieleńców i skwerów wraz z mała architekturą.

Uchwała nr XLIX/568/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLIX/567/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2010 rok.

Uchwała nr XLIX/566/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr XLIX/565/2010 z dnia 26 października 2010
w sprawie projektu planu finansowego na 2011 rok.

Uchwała nr XLVIII/564/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie reaktywacji domu kultury na Piaskach Nowych.

Uchwała nr XLVIII/563/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie opinii dot. zmiany trasy linii autobusowych nr 144, nr 173, nr 179, nr 184.

Uchwała nr XLVIII/562/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie opinii dot. zawarcia umów najmu przez Gimnazjum nr 28 przy ul. Bujaka 15.

Uchwała nr XLVIII/561/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie zbycia części działki nr 240/7 obręb 61 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Gwarnej.

Uchwała nr XLVIII/560/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie.

Uchwała nr XLVIII/559/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rydygiera, ul. Kostaneckiego, ul. Obronnej w Krakowie.

Uchwała nr XLVIII/558/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Rydygiera, ul. Kostaneckiego, ul. Obronnej w Krakowie.

Uchwała nr XLVIII/557/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie zbycia części działki nr 167/3 obręb 51 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Heltmana.

Uchwała nr XLVIII/556/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie przychodni przy ul. Łużyckiej 65.

Uchwała nr XLVIII/555/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie wniosku do Wydziału Architektury i Urbanistyki.

Uchwała nr XLVIII/554/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie opinii do planowanych inwestycji na etapie przygotowywania specyfikacji przetargowej.

Uchwała nr XLVIII/553/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie wniosku do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S. A.

Uchwała nr XLVIII/552/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa dot. zmiany terminu wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

Uchwała nr XLVIII/551/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie realizacji lokalnego wydarzenia kulturalnego w 2011 roku.

Uchwała nr XLVIII/550/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLVIII/549/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie przychodni przy ul. Wysłouchów 43.

Uchwała nr XLVIII/548/2010 z dnia 28 września 2010
w sprawie projektu planu finansowego na 2011 rok.

Uchwała nr XLVII/547/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie ewentualnego zbycia działek nr 128/44, 128/45, 128/19, 128/28, 128/20, 128/37 i 128/60 położonych w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Pszennej.

Uchwała nr XLVII/546/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Walerego Sławka w Krakowie.

Uchwała nr XLVII/545/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej.

Uchwała nr XLVII/544/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2011 roku.

Uchwała nr XLVII/543/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/520 /2010 z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie zadań priorytetowych na 2011 rok.

Uchwała nr XLVII/542/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie opinii do wstępnego zgłoszenia dla zadania w trybie LIM: budowa ekranów akustycznych przy ul. Turowicza - III etap.

Uchwała nr XLVII/541/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie opinii o ustaleniu godzin pracy aptek krakowskich w 2011 roku

Uchwała nr XLVII/540/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
w sprawie okręgów wyborczych w wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy XI w roku 2010.

Uchwała nr XLVI/539/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie zadań powierzonych w 2011 r. w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pod nazwą "Bezpieczny Kraków".

Uchwała nr XLVI/538/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XLVI/537/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie ustalenia wstępnej listy rankingowej prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr XLVI/536/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie kontynuacji zadania pn. Budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej 14.

Uchwała nr XLVI/535/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie listy rankingowej prac remontowych żłobków w ramach zadań powierzonych na 2011 rok.

Uchwała nr XLVI/534/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie zadania powierzonego "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2011 roku.

Uchwała nr XLVI/533/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie zadania powierzonego "budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" w 2011 roku.

Uchwała nr XLVI/532/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie zbycia części działki nr 167/3 obręb 51 jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Heltmana.

Uchwała nr XLVI/531/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: "budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w parterze na działce nr 199/9 obr. 47 jed. ewid. Podgórze przy ul. Sempołowskiej w Krakowie".

Uchwała nr XLVI/530/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie przebudowy ulic Wysłouchów i Bojki.

Uchwała nr XLVI/529/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie przebudowy ulic Nowosądeckiej i Witosa.

Uchwała nr XLVI/528/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie przebudowy ulic Walerego Sławka i Trybuny Ludów.

Uchwała nr XLVI/527/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie Międzynarodowego Biegu Podgórskiego.

Uchwała nr XLVI/526/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie przebudowy ulicy Beskidzkiej.

Uchwała nr XLVI/525/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie kontynuacji budowy hali dla KS "Orzeł" Piaski Wielkie.

Uchwała nr XLVI/524/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie utworzenia parku Duchackiego.

Uchwała nr XLVI/523/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie przebudowy i modernizacji ulic Cechowej i Łużyckiej.

Uchwała nr XLVI/522/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie przebudowy ul. Tarnobrzeskiej.

Uchwała nr XLVI/521/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie zawarcia umowy najmu dachu z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych i stacji bazowej.

Uchwała nr XLVI/520/2010 z dnia 8 lipca 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2011 rok.

Uchwała nr XLV/519/2010 z dnia 15 czerwca 2010
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XLV/518/2010 z dnia 15 czerwca 2010
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/408/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/404/2009 w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2010 roku.

Uchwała nr XLV/517/2010 z dnia 15 czerwca 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLIV/516/2010 z dnia 25 maja 2010
w sprawie zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w 2010 roku.

Uchwała nr XLIV/515/2010 z dnia 25 maja 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie.

Uchwała nr XLIV/514/2010 z dnia 25 maja 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie.

Uchwała nr XLIV/513/2010 z dnia 25 maja 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia przy ul. Turniejowej w Krakowie.

Uchwała nr XLIV/512/2010 z dnia 25 maja 2010
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XLIV/511/2010 z dnia 25 maja 2010
w sprawie przejęcia działek przez Gminę Miejską Kraków.

Uchwała nr XLIII/510/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLIII/509/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zawarcia umowy najmu dachu z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych i stacji bazowej.

Uchwała nr XLIII/508/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zawarcia umowy najmu dachu z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych i stacji bazowej.

Uchwała nr XLIII/507/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Wilgotnej 6 w Krakowie.

Uchwała nr XLIII/506/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XLIII/505/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zadania powierzonego "prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia" w 2010 roku.

Uchwała nr XLIII/504/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLIII/503/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Uchwała nr XLIII/502/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.

Uchwała nr XLIII/501/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLIII/500/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji.

Uchwała nr XLIII/499/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami.

Uchwała nr XLIII/498/2010 z dnia 27 kwietnia 2010
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2010r.

Uchwała nr XLII/497/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie planu pracy Komisji Informacji i Łączności z Mieszkańcami na rok 2010.

Uchwała nr XLII/496/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie przyjęcia sprawozdań Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2009 roku.

Uchwała nr XLII/495/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie zbycia działek przy ul. Puszkarskiej w Krakowie.

Uchwała nr XLII/494/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Strumiennej i ul. Tarnobrzeskiej w Krakowie.

Uchwała nr XLII/493/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Strumiennej i ul. Tarnobrzeskiej w Krakowie

Uchwała nr XLII/492/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Kadena Bandrowskiego w Krakowie.

Uchwała nr XLII/491/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Makowej w Krakowie.

Uchwała nr XLII/490/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Pańskiej i ul. Kamińskiego w Krakowie.

Uchwała nr XLII/489/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie realizacji zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych w 2010 roku.

Uchwała nr XLII/488/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie zadania powierzonego "budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" w 2010 roku.

Uchwała nr XLII/487/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie zawarcia umowy najmu dachu z przeznaczeniem na instalację anten nadawczych i stacji bazowej.

Uchwała nr XLII/486/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie monitoringu w Dzielnicy XI.

Uchwała nr XLII/485/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji.

Uchwała nr XLII/484/2010 z dnia 30 marca 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLI/483/2010 z dnia 23 lutego 2010
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności w 2010 roku.

Uchwała nr XLI/482/2010 z dnia 23 lutego 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLI/481/2010 z dnia 23 lutego 2010
w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Edukacji na rok 2010.

Uchwała nr XLI/480/2010 z dnia 23 lutego 2010
w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w ramach zadań powierzonych na 2010 rok.

Uchwała nr XLI/479/2010 z dnia 23 lutego 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLI/478/2010 z dnia 23 lutego 2010
w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Infrastruktury i Inwestycji w 2010 roku.

Uchwała nr XLI/477/2010 z dnia 23 lutego 2010
w sprawie opinii dot. zbycia działek przy ul. Białoruskiej.

Uchwała nr XLI/476/2010 z dnia 23 lutego 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XLI/475/2010 z dnia 23 lutego 2010
w sprawie przystąpienia do Konkursu dla Rad Dzielnic w 2010 roku.

Uchwała nr XL/474/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie planu pracy Komisji Mieszkaniowej na 2010 rok.

Uchwała nr XL/473/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie planu pracy Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska na 2010 rok.

Uchwała nr XL/472/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie planu pracy Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej na 2010 rok.

Uchwała nr XL/471/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie opinii dot. ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomości położonej przy ul. Wysłouchów w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków.

Uchwała nr XL/470/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Turniejowej/Witosa w Krakowie.

Uchwała nr XL/469/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Szpakowej w Krakowie.

Uchwała nr XL/468/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Zabawa, ul. Walerego Sławka i ul. Malborskiej w Krakowie"

Uchwała nr XL/467/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Białoruskiej w Krakowie.

Uchwała nr XL/466/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie aktualizacji obwodów szkół.

Uchwała nr XL/465/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie planu pracy Komisji Sportu i Rekreacji na 2010 rok.

Uchwała nr XL/464/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie zadań priorytetowych na 2010 rok.

Uchwała nr XL/463/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie planu pracy Komisji Kultury na 2010 rok.

Uchwała nr XL/462/2010 z dnia 26 stycznia 2010
w sprawie planu finansowego na 2010 rok.Nawigacja

Dzielnica XI m. Krakowa '2008