KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Aktualności

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie
(23.03.2015)
 

Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie dla dorosłych.

Składanie wniosków:

Wnioski (według wzoru) należy składać do dnia 24 kwietnia br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku

  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na basenie

Kryteria kwalifikacji:

  • zameldowane na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,

  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub inny uprawniony do tego organ,

  • dochód nie przekraczający 912 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1335 zł netto.

Wyniki kwalifikacji:

Lista osób zakwalifikowanych na basen (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 11 maja br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI.

UWAGA

W przypadku 3 nieusprawiedliwionych nieobecności na basenie nastąpi skreślenie z listy.

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Informacja "Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie"

Wniosek kwalifikacji na zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie dla dorosłych

 

 

Info: Rada Dzielnicy XI


 Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2015