KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

AktualnościKonkurs - Ogrody Podgórza Duchackiego
(28.08.2015)

 

Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego ogłaszają konkurs „OGRODY PODGÓRZA DUCHACKIEGO”

 

KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:

W konkursie mogą brać udział indywidualni mieszkańcy Dzielnicy XI Podgórze Duchackie oraz placówki i instytucje działające na jej terenie, dla których ważny jest wygląd naszej dzielnicy i najbliższego otoczenia.

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

Kat. I – dla osób indywidualnych uprawiających: ogródki przydomowe (przy domach i blokach), ogródki na balkonach, tarasach, werandach itp.

Kat. II - dla placówek i instytucji działających i mających swoje siedziby na terenie Dzielnicy XI.

 

TERMIN TRWANIA KONKURSU:

Od Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 września 2015 roku. W tym czasie Komisja Konkursowa odwiedzi Uczestników konkursu by obejrzeć zgłoszone przez nich ogrody. Harmonogram wizyt będzie ustalany z uczestnikami indywidualnie - telefonicznie.

 

ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO KONKURSU:

Zgłoszenia przyjmować będzie biuro Dzielnicy XI Podgórze Duchackie ul. Wysłouchów 34, tel. 12 654 57 74, e mail: rada@dzielnica11.krakow.pl ,sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego ul. Beskidzka 30 ,tel. 12 655 07 19 , e mail: sekretariat @mdk.internetdsl.pl

Zgłoszenia można składać osobiście ,pisemnie lub poczta elektroniczną.

Zgłaszający winien podać imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji jeśli zgłoszenie dotyczy tej kategorii, adres zamieszkania /siedziby firmy lub instytucji, telefon kontaktowy oraz określić lokalizację ogródka.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 września 2015 r. (do godz. 15.00)

Zdjęcia ogródków (maksymalnie.5) powinny być wykonane na papierze w formacie A 4 lub dostarczone w wersji elektronicznej, dobrej jakości.

 

NAGRODY:

Spośród Uczestników konkursu Komisja wyłoni trzech laureatów w każdej z kategorii, którzy otrzymają nagrody rzeczowe Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu w Młodzieżowym Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy okazji otwarcia wystawy Pokonkursowej.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Osoby zgłaszające swój udział w konkursie wyrażają tym samym zgodę na wszystkie postanowienia regulaminu oraz przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.(Dz. U z 2002r Nr 101,poz.926 z póz. zm.).

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Ogrody Podgórza Duchackiego - regulamin

Info: Rada Dzielnicy XI

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2015