KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Aktualności

Od 1 stycznia 2016r. zmiana właściwości w zakresie VAT.
(28.12.2015)

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że z dniem 01 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana przepisów w sprawie ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych (ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1649).

W związku z powyższym właściwość miejscowa w zakresie podatku VAT określana będzie według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. Wprowadzona zmiana doprowadzi do ustalenia właściwości miejscowej jednego urzędu skarbowego dla jednego podatnika bez względu na rodzaj podatku.

Dla osób fizycznych (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie) urzędem właściwym miejscowo będzie urząd właściwy - według miejsca zamieszkania, a dla pozostałych podmiotów - według adresu siedziby.

 

MATERIAŁY DO POBRANIA

Od 1 stycznia 2016r. zmiana właściwości w zakresie VAT - informacja

 
 
 
 
Info: Podziemny Salon Artystyczno-Literacko-Muzyczny

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2015