KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Protokół ze spotkania z dnia 18.03.2016r
(07.04.2016)

Ustalenia ze spotkania w sprawie organizacji ruchu drogowego w rejonie ulic Pańskiej, Gryglewskiego, Łabędziej, Mochnackiego, Poprzecznej i Skowroniej.

Z inicjatywy Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w dniu 17 marca br. w budynku Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej 98 odbyło się drugie spotkanie z mieszkańcami poświęcone kwestii organizacji ruchu drogowego w rejonie ulic Pańskiej, Gryglewskiego, Łabędziej, Mochnackiego, Poprzecznej i Skowroniej.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w tym jej Przewodniczący, Pani Dominika Gawin-Sitek naczelnik Oddziału IV Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Zdecydowana większość mieszkańców obecnych na spotkaniu opowiedziała się za wprowadzeniem na obszarze pomiędzy ulicami Kamieńskiego, Malborską a Mochnackiego strefy ograniczonego postoju poprzez ustawienie znaków B-39 "strefa ograniczonego postoju" z tabliczkami od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami mieszkańcy ww. rejonu osiedla Wola Duchacka, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu mogą składać swoje uwagi, wnioski, opinie odnośnie proponowanego rozwiązania w formie pisemnej do dnia 9 maja br. na adres biura Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, ul. Wysłouchów 34, a także na adres e-mail: rada@dzielnica11.krakow.pl.

Po upływie tego terminu Rada lub Zarząd Dzielnicy podejmą stosowną uchwalę zgodną z oczekiwaniami większości mieszkańców, a Zarząd infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie przygotuje projekt organizacji ruchu drogowego.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI
Podgórze Duchackie
Krzysztof Sułowski

MATERIAŁY DO POBRANIA

Protokół ze spotkania z dnia 18.03.2016r
 
Info: Rada Dzielnicy XI

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2016