KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

NAGRODA EDUKACYJNA im. Stanisławy i Edwarda Heilów
dla uzdolnionych uczniów Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

(11.04.2016)

Nagroda jest indywidualnym wyróżnieniem uczniów wykazujących się szczególnymi zdolnościami i zainteresowaniami wykraczającymi poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i społecznymi.

Propozycje kandydatur do Nagrody należy przesyłać na adres Organizatora do dnia 15 kwietnia na formularzu KARTA ZGŁOSZENIA, która jest dostępna w siedzibie Organizatora, w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz na stronach internetowych www.mdkgal.edu.pl i www.dzielnica11.krakow.pl.
MATERIAŁY DO POBRANIA

Regulamin i formularz Karta zgłoszenia
 
Info: Rada Dzielnicy XI

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2016