KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Dodatkowy nabór - Grota solna
(24.04.2016)

Rada Dzielnicy XI ogłasza dodatkowy nabór na wejścia do groty solnej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Z groty mogą korzystać osoby nieuczęszczające na zajęcia rehabilitacyjne na basenie. Zajęcia będą się odbywać jesienią.

Składanie wniosków:
Wnioski (według wzoru) należy składać do dnia 13 maja br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na basenie

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.

Kryteria kwalifikacji:

  • zameldowane na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub inny uprawniony do tego organ,
  • dochód nie przekraczający 1030 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1268 zł netto.


Wyniki kwalifikacji:
Lista osób zakwalifikowanych na basen (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 31 maja br. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI.MATERIAŁY DO POBRANIA

 
Info: Rada Dzielnicy XI

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2016