KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Konkurs plastyczny "Oszczędzaj wodę - dbaj o przyrodę”.
(13.05.2016)

Samorządowe Przedszkole nr 132 zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pt. "Oszczędzaj wodę - dbaj o przyrodę"

CEL KONKURSU:
 • zapoznani dzieci ze znaczeniem czystej wody dla człowieka i środowiska naturalnego, wpajanie nawyku oszczędzania wody, kształtowanie właściwych zachowań proekologicznych;
 • uświadomienie dzieciom, że woda jest warunkiem życia na Ziemi i odgrywa bardzo ważną rolę w życiu ludzi, roślin i zwierząt;
 • nawiązanie do Światowego Dnia Wody;
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej i kreatywności;
 • doskonalenie sprawności manualnej.

REGULAMIN
 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-6 lenich;
 • format wykonania prac: A4, A3;
 • Technika dowolna płaska;
 • Termin nadsyłania prac: 25.05.2016 roku;
 • Prace należy dostarczyć osobiście do Samorządowego Przedszkola nr 132 przy ul. Merkuriusza Polskiego 6 w Krakowie z dopiskiem: "OSZCZĘDZAJ WODĘ - DBAJ O PRZYRODĘ".
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę:
  • imię i nazwisko oraz wiek autora;
  • dokładny adres, numer telefonu i e-mail placówki;
  • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.


MATERIAŁY DO POBRANIA

Oszczędzaj wodę - dbaj o przyrodę - Plakat
 
Info: Samorządowe Przedszkole nr 132

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2016