KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego 2016.
(03.06.2016)

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach III edycji budżetu obywatelskiego.

Wyniki weryfikacji zawierają informacje:
  • W przypadku oceny pozytywnej – lista projektów „przyjętych" zawierająca krótki opis projektu, szacunkowy koszt realizacji projektu, charakterystyka długoterminowych skutków w razie realizacji zadania.
  • W przypadku oceny negatywnej – lista projektów „odrzuconych" zawierająca uzasadnienie dla oceny negatywnej.

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Załącznik do uchwały XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 16 grudnia 2015 r.), w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 7 czerwca br.:
  • Mailowo na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl;
  • Osobiście w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS), os. Centrum C 10, pok. 106;
  • Osobiście na dziennikach podawczych Urzędu Miasta Krakowa.

Protesty będą rozpatrywane przy udziale Wnioskodawcy (lub jego przedstawiciela), przedstawicieli jednostek merytorycznych dokonujących oceny formalno-prawnej wniosków oraz przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego. Spotkania w sprawie rozpatrzenia protestów odbędą się w Sali 303, Plac Wszystkich Świętych 3-4 w dniach: 8 czerwca w godzinach 8:00 – 16:00, 9 czerwca w godzinach 8:00 – 13:30 oraz 10 czerwca w godzinach 8:00-16:00.

Wnioskodawcy o terminach rozpatrywania poszczególnych protestów będą poinformowani w odrębnie kierowanych do nich wiadomościach e-mail.

UWAGA! Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów! Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 13 czerwca.

Wyniki weryfikacji:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
PROJEKTY DZIELNICOWE
 
Info: Urząd Miasta Krakowa

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2016