KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ogłasza nabór do projektu „DOBRY CZAS NA BIZNES”.
(16.10.2016)

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie bocheńskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim oraz na terenie miasta Krakowa weź udział w naszym projekcie. Wsparcie obejmuje: szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 24 500 zł r. Możesz także otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. Celem jest otworzenie 700 działalności gospodarczych.Okres realizacji projektu:
36 miesięcy

Planowane nabory:
5 w odstępach co 2 miesiące.

Dla kogo:
Dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej jednej z grup:
a) osób powyżej 50 roku życia,
b) osób długotrwale bezrobotnych,
c) osób z niepełnosprawnościami,
d) osób o niskich kwalifikacjach
e) kobiet.

Projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Więcej informacji o pierwszym naborze na stronie
 http://www.marr.pl/projekty/dcbkrakow/ogloszenia.htmlMATERIAŁY DO POBRANIA

Dobry czas na biznes - ulotka
 
Info: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2016