KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Ogrody Podgórza Duchackiego
(18.04.2019)

Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego
ogłaszają konkurs

 „Ogrody Podgórza Duchackiego”
 
1. KTO MOŻE BRAĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Dzielnicy XI oraz placówki i instytucje działające na jej terenie, będące kreatorami przestrzeni publicznej Dzielnicy, dla których ważny jest wygląd najbliższego otoczenia.
 
2. KATEGORIE KONKURSOWE:
Kategoria I - dla osób indywidualnych uprawiających ogródki wokół bloków, na osiedlach, wzdłuż drogi itp.
Kategoria II - dla placówek i instytucji działających i mających swoje siedziby na terenie Dzielnicy.

3. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW DO KONKURSU:
Zgłoszenie, które obejmuje:
1. kartę zgłoszenia (w załączeniu)
2. zdjęcia ogrodów – maksymalnie 5 szt, w formacie 15x21 lub w wersji elektronicznej (e-mail, płyta CD)
należy składać: osobiście, pisemnie lub pocztą elektroniczną do 15 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego ul. Beskidzka 30, tel. 12 655 07 19 wew. 23, e-mail: sekretariat@mdk.internetdsl.pl

Komisja Konkursowa odwiedzi Uczestników konkursu by obejrzeć zgłoszone przez nich ogrody w czerwcu.
Harmonogram wizyt będzie ustalany z uczestnikami indywidualnie - telefonicznie.


4. NAGRODY:
Spośród uczestników konkursu Komisja wyłoni laureatów w każdej z kategorii, którzy otrzymają nagrody rzeczowe oraz honorowe dyplomy.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego w miesiącu październiku 2019r.


MATERIAŁY DO POBRANIA

Ogrody Podgórza Duchackiego  - informacja i karta zgłoszenia
 
Info: MDK im.K.I.Gałczyńskiego

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2018