KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie
(3.03.2020)

Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Początek zajęć: 9.05.2020 r.

Składanie wniosków:
Wnioski (według wzoru) należy składać do dnia 31 marca br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:
  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na basenie
Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.Kryteria kwalifikacji:
  • zameldowane na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub inny uprawniony do tego organ,
  • dochód nie przekraczający 1350 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1800 zł netto.
Wyniki kwalifikacji:
Lista osób zakwalifikowanych na basen (zawierająca numery wniosków nadane podczas ich złożenia) zostanie wywieszona w dniu 27.04.2020r na tablicy ogłoszeń w siedzibie Rady Dzielnicy XI.
MATERIAŁY DO POBRANIA

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie - informacja
Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie - wniosek

 
Info: Rada Dzielnicy XI

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2020