KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA


Aktualności

NAGRODA EDUKACYJNA im. Stanisławy i Edwarda Heilów
dla uzdolnionych uczniów Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

(20.05.2020)

Nagroda jest indywidualnym wyróżnieniem uczniów wykazujących się szczególnymi zdolnościami i zainteresowaniami wykraczającymi poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i społecznymi.

Zgłoszenie Kandydata przyjmowane będzie wyłącznie w formie pisemnej, zawierającej uzasadnienie Zgłaszającego. W innym wypadku zgłoszenie uznane będzie za nieważne.

KARTĘ ZGŁOSZENIA należy przesyłać do dnia 1 czerwca 2020 roku na adres: Rady Dzielnicy XI , ul. Wysłouchów 34, 31-611 Kraków

KARTA ZGŁOSZENIA dostępna jest w siedzibie MDK im. K. I. Gałczyńskiego, w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz na stronach internetowych www.mdkgal.edu.pl i www.dzielnica11.krakow.pl.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Regulamin i formularz Karta zgłoszenia
 
Info: Rada Dzielnicy XI

Nawigacja

 

Dzielnica XI m. Krakowa '2017