Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 600 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 1 658 372,38 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 2 500,00 zł oraz wyższy niż 663 348,95 zł.