Druk nr Z dnia W sprawie Plik (pdf)
94 17.05.2024  wniosku do Planu Ogólnego Miasta Krakowa - ustanowienie strefy SN na działkach nr: 82/77, 235/70, 270/1, 82/81 obr. 47 Podgórze druk
93 17.05.2024  przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
92 17.05.2024  przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
91 17.05.2024  wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2024 - 2027   druk
90 17.05.2024  wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórze Duchackie do realizacji w latach 2024 - 2025  druk
89 17.05.2024  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024 druk
88 17.05.2024  wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2025  druk
87 14.05.2024 opinii dot. zbycia nieruchomości położonej w rejonie ul. Puszkarskiej w Krakowie  druk 
86 14.05.2024 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Chmielnej w Krakowie  druk  
85 14.05.2024  opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Chmielnej w Krakowie  druk 
84 10.05.2024  opinii dot. zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie  druk 
83 10.05.2024  opinii dot. przedłużenia umowy najmu części powierzchni dachu Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie  druk 
82 10.05.2024 

opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Czarnogórskiej w Krakowie

druk 
81 9.05.2024 przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
79 19.04.2024  objęcia patronatem wydarzeń organizowanych w ramach obchodów 660-lecia Woli Duchackiej  druk
78 19.04.2024  objęcia patronatem wydarzenia "Ludowe Echa Kurdwanowa"  druk
77 19.04.2024 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024  druk
76 12.04.2024  usunięcia progu zwalniającego przy ul. Cechowej w Krakowie  druk
75 12.04.2024  opinii dot. zbycia nieruchomości położonej w rejonie ul. Chmielnej w Krakowie  druk
74 12.04.2024  opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malborskiej w Krakowie  druk
73 12.04.2024  opinii dot. projektu rozbudowy i przebudowy ul. Tuchowskiej oraz przebudowy ul. Kanarkowej w Krakowie  druk
72 12.04.2024  opinii dot. projektu przebudowy ul. Tuchowskiej oraz ul. Kijanki w Krakowie  druk
71 5.04.2024  przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie za 2023 rok  druk 
70 28.03.2024 instalacji słupków odgradzających teren Parku Duchackiego od ul. Estońskiej druk
68 14.03.2024 opinii dot. inicjatywy lokalnej pt. "ODCZARUJMY TEREN SZKOŁY - piękna zieleń wokół SP 55" druk 
67 14.03.2024 zmiany trasy linii autobusowej nr 169 druk 
66 14.03.2024 przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk 
65 14.03.2024 przyjęcia rezygnacji z członkowstwa w Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk 
64 14.03.2024 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XI Podgórzr Duchackie do realizacji w latach 2024-2025 druk 
63 14.03.2024 zmiany uchwały Nr LVII/483/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków sydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024 druk 
62 08.03.2024 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Malwowej w Krakowie druk
61 08.03.2024 opinii dot. stałej organizacji ruchu przy ul. Puszkarskiej w Krakowie druk
60 08.03.2024 opinii dot. włączenia nieruchomości przy ul. Kalinowej 7 w Krakowie do sieci kanalizacji sanitarnej druk
59 08.03.2024 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Tuchowskiej w Krakowie druk
58 08.03.2024 opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Lirników w Krakowie  druk 
57 08.03.2024 usunięcia progu zwalniającego przy ul. Cechowej w Krakowie druk
56 08.03.2024 wprowadzenia znaków zakazu zatrzymywania się (B-36) na ul. Chmielnej i ul. Żaka w Krakowie druk
55 08.03.2024 nazwania nowego ronda przy ul. Puszkarskiej i ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej imieniem Rymka z Woli druk
54 08.03.2024 opinii dot. inicjatywy lokalnej pt. "OGRÓD SPOŁECZNY PARK KURDWANÓW - rozwój ogrodnictwa miejskiego" druk
53 08.03.2024 przebudowy łącznika ulicy Łużyckiej druk
52 29.02.2024 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
51 29.02.2024 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024 druk
48 06.02.2024 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
47 06.02.2024 wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
46 01.02.2024  korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2024 druk
45 01.02.2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
44 01.02.2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
43 01.02.2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
42 01.02.2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
41 01.02.2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie   druk
40 01.02.2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
39 31.01.2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
38 31.01.2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
37 31.01.2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństw i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
36 31.01.2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństw i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
35 31.01.2024  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie   druk
34 31.01.2024  wyboru Przewodniczącego Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie  druk
33 29.01.2024 opinii dot. projektu przebudowy drogi wewnętrznej ul. Wolności w Krakowie druk
32 29.01.2024 opinii dot. projektu drogowego "Budowa chodnika wzdłuż ul. Spornej w Krakowie" druk
31 29.01.2024 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
30 29.01.2024 wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
29 24.01.2024 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
27 18.01.2024 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ulica Niebieska - Cmentarz” druk
26 18.01.2024 powołania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
25 18.01.2024 powołania Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
24 18.01.2024 powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
23 18.01.2024 powołania Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
22 18.01.2024 powołania Komisji Komunikacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
21 18.01.2024 powołania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk
20 18.01.2024 powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie druk