w 2022 roku

  

 • 21 lutego 2022 r.

 • 21 marca 2022 r.

 • 25 kwietnia 2022 r.

 • 23 maja 2022 r.

 • 20 czerwca 2022 r.

 • 11 lipca 2022 r.

 • 29 sierpnia 2022 r.

 • 19 września 2022 r.

 • 10 października 2022 r.

 • 21 listopada 2022 r.

 • 19 grudnia 2022 r.Podane terminy sesji mogą ulec zmianie. Poza powyższymi terminami, w sytuacjach koniecznych mogą być zwoływane sesje nadzwyczajne. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, informacja o trybie odbywania obrad (stacjonarny, zdalny) będzie podawana wraz z informacją o przedmiocie obrad.