Proponowany porządek obrad XLIX sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 21 listopada 2022 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XI Podgórze Duchackie na rok 2023 (druk nr 440) - projekt Zarządu.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji:
  1. projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Alfreda Dauna w Krakowie (druk nr 441)
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 12. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Dzielnicy XI podgórze Duchackie.
 13. Oświadczenia i komunikaty.
 14. Zamknięcie sesji.