Proponowany porządek obrad LIII sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 20 marca 2023 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji:
  1. projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na ul. Chmielnej w Krakowie (druk nr 458),
  2. projekt uchwały w sprawie montażu progów zwalniających na ul. A. Kotsisa w Krakowie (druk nr 459),
  3. projekt uchwały w sprawie opinii dot. koncepcji obsługi komunikacyjnej inwestycji przy ul. Białoruskiej/Nowosądeckiej w Krakowie (druk nr 460),
  4. projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Nowosądeckiej/Białoruskiej w Krakowie (druk nr 461),
  5. projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie (druk nr 462),
  6. projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Cechowej w Krakowie (druk nr 463),
  7. projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. przy ul. Walerego Sławka w Krakowie (druk nr 464),
  8. projekt uchwały w sprawie opinii dot. zamierzenia inwestycyjnego przy ul. przy ul. Kordiana w Krakowie (druk nr 465).
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Sportu i Rekreacji.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.
 11. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Dzielnicy XI podgórze Duchackie.
 12. Oświadczenia i komunikaty.
 13. Zamknięcie sesji.