Proponowany porządek obrad XLV sesji
Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie
zwołanej na dzień 11 lipca 2022 r. o godz. 18.00
w siedzibie Rady, przy ul. Wysłouchów 34

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie projektu porządku obrad.
 3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zadań do budżetu Miasta Krakowa na rok 2023 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na rok 2023 i lata następne (druk nr 408) - projekt Zarządu.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej.
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska.
 12. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Dzielnicy XI podgórze Duchackie.
 13. Oświadczenia i komunikaty.
 14. Zamknięcie sesji.