Harmonogram Budżetu Obywatelskiego

Marzec – kwiecień

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

21 marca – 25 kwietnia

Składanie projektów

8 sierpnia

Publikacja wyników weryfikacji

8 – 17 sierpnia

Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej

do 15 września

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

30 września – 14 października

Głosowanie

7 listopada

Ogłoszenie wyników głosowania

do 30 listopada

Zatwierdzenie projektów do realizacji