W X edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa na projekty zaplanowano łączną kwotę 38 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów o charakterze ogólnomiejskim w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 7 600 000 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 25 000 zł oraz wyższy niż 1 520 000 zł.

Kwota przeznaczona na realizację projektów w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa wynosi 1 643 824,66 zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może być niższy niż 2 500,00 zł oraz wyższy niż 657 529,86 zł.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa X edycja – 2023

DZIAŁANIE:

TERMIN:

 

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami

luty

Składanie projektów

1 lutego – 2 marca

Publikacja wyników weryfikacji

12 czerwca

Składanie protestów wobec wyników oceny prawnej

12 – 21 czerwca

Sporządzenie i ogłoszenie listy projektów, które będą poddane głosowaniu

do 12 lipca

Głosowanie

22 września – 6 października

Ogłoszenie wyników głosowania

30 października

Zatwierdzenie projektów do realizacji

do 15 listopada