Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, na które będzie można głosować w ramach tegorocznej, jubileuszowej 10. edycji budżetu obywatelskiego.
Głosowanie odbędzie się w dniach od 22 września do 6 października 2023 roku. Pod głosowanie zostanie poddanych w sumie 715 projektów, w tym 155 ogólnomiejskich i 560 dzielnicowych.

Podczas głosowania będzie można oddać głos na sześć różnych projektów, trzy  głosy na projekty  o charakterze dzielnicowym i trzy głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim.

Oceny projektu dokonuje głosujący. Najwyżej oceniony otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniany 1 punkt.               

Głosować będzie można elektronicznie, poprzez dedykowaną platformę internetową, która będzie udostępniona w trakcie trwania głosowania lub w stacjonarnych punktach do głosowania, które zostaną ustalone i ogłoszone w późniejszym terminie.          

Poniżej znajduje się lista projektów ogólnomiejskich i dzielnicowych, które zostaną poddane pod głosowanie: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/406937/karta