Sport wśród projektów ogólnomiejskich, a zieleń w dzielnicach – to najchętniej wybierane kategorie spośród projektów poddanych pod głosowanie w 10 edycji BO. Łącznie aż 144 projekty będą realizowane w wyniku głosowania mieszkańców. Wśród tych zadań 9 to ogólnomiejskie, natomiast 135 to dzielnicowe. Na ich wykonanie przeznaczono 38 mln złotych.

Zwycięski projekt ogólnomiejski to „Piłkarskie Mistrzostwa Krakowa dzieci”. Zdobył 8350 głosów, a tym samym uzyskał najwięcej, bo aż 21 397 punktów. Projektodawcy przewidzieli na jego realizację 1 mln 490 tys. zł. Na drugim miejscu wśród projektów o charakterze ogólnomiejskim, które zostaną zrealizowane znalazł się projekt „1,5 miliona złotych na nowe nasadzenia drzew i krzewów w każdej dzielnicy”, który zdobył 13 433 punktów. Zwycięską trójkę zamyka z 13 051 punktami projekt „Pokonajmy raka - bezpłatne badania krwi”. Na kolejnych miejscach uplasowały się projekty: „Dzień Dziecka na sportowo” (12 638 punktów), „Bezpieczny Ratownik - Bezpieczny Nowohucianin” (11 642 punktów), „Diagnostyka w Schronisku dla Zwierząt” (11 003 punktów), „Biegasz? Zagłosuj na otwartą bieżnię 400-metrową na Koronie!” (10 094 punktów), „Stwórzmy Wspólnie Las* Krakowian” (8 230 punktów) oraz „Krzewienie Sportu w Osiedlach Peryferyjnych” (5 704 punktów).

Lista projektów o charakterze dzielnicowym przewidzianych do realizacji w Dzielnicy XI na podstawie wyników głosowania

  1. BO.D11.6/23   Tężnia solankowa dla Kurdwanowa, Piasków i Woli!
  2. BO.D11.24/23 333 000 zł na Park Kurdwanowski 
  3. BO.D11.38/23 600 000 zł na Park Duchacki 
  4. BO.D11.25/23 Nasadzenie roślin odstraszających kleszcze w Dz. XI 
  5. BO.D11.19/23 Ogólnodostępne zajęcia biegowo-ruchowe dla mieszkańców Dz.XI 
  6. BO.D11.36/23 KTO rozdaje bezpłatne bilety? Teatr KTO.

 

– Dziękuję mieszkańcom za tę frekwencję. Mobilizację było widać podczas różnych spotkań, w których brałem udział. Na przestrzeni tej dekady istnienia budżetu obywatelskiego obserwujemy zmiany wśród projektów które były zgłaszane i wybierane. Na początku zainteresowaniem cieszyły się projekty infrastrukturalne, były i są nadal zadania z zakresu zieleni, a teraz licznie dołączyły także projekty związane z integracją społeczną, sportem. Ten trend i oddolne zainteresowanie wzmacnianiem kontaktów międzyludzkich bardzo cieszy, zwłaszcza w czasach po pandemii – mówił podczas konferencji związanej z ogłoszeniem wyników Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

 

Kto, gdzie i jak głosował?

 

Ta edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu na okrągły jubileusz, ale także z uwagi na ilość osób głosujących. Przez dwa tygodnie głos oddało aż 69 490 mieszkańców. To o 23 395 więcej niż w roku 2022, co daje 8-procentową frekwencję, w porównaniu do 6-procentowej z poprzedniej edycji.

Jeśli chodzi o formę głosowania, to tylko nieco więcej było głosów oddanych elektronicznie (50,2%), gdyż równie chętnie głosowano w stacjonarnych punktach (49,8%). W tym roku było 187 takich lokalizacji na terenie miasta i dodatkowo 39 punktów mobilnych. Łącznie ważnych głosów to 64 907.

Tak jak w latach poprzednich, podczas głosowania najbardziej aktywną grupą były osoby pomiędzy 36 a 45 rokiem życia oraz te w przedziale od 26 do 35 roku. Wśród głosujących było 56,70% kobiet i 43,30% mężczyzn. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Warto przypomnieć, że w tym roku rekordowa była także ilość propozycji zadań, które zostały zgłoszone przez krakowian – aż 1142, z czego pod głosowanie poddano 714 projektów.

 

Dzielnicowe projekty

Najwięcej zadań zostanie wykonanych w dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim oraz XVII Wzgórza Krzesławickie - po 12, w dzielnicy XIII Podgórze 10, a najmniej w dzielnicy XV Mistrzejowice oraz XVI Bieńczyce – po 4 projekty.

Chociaż wśród projektów dzielnicowych dominowała zieleń (35%), to dużą popularnością cieszyły się także zadania dotyczące kultury, szeroko rozumianego społeczeństwa oraz sportu.

Prawie w każdej dzielnicy znalazły się projekty związane z realizowaniem piłkarskich lub sportowych marzeń. W wielu dzielnicach postawiono także na wspieranie czytelnictwa i lokalnych bibliotek.

Coraz większą popularność zyskują tężnie solankowe i zgodnie z wolą mieszkańców, dzięki tej edycji BO, będą jeszcze w czterech miejscach.

Te wszystkie projekty będą realizowane w przeciągu dwóch najbliższych lat.

 

Wszystkie zwycięskie projekty można sprawdzić w prezentacji [pdf]:

 

Zobacz także wszystkie projekty: