Katarzyna Chachlowska

Okręg nr 21

 

O Radnym:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kierunek Prawo. Radca Prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Od 2011 roku prowadzi własną Kancelarię na terenie Dzielnicy XI.

Zmobilizowała mieszkańców rejonu Słonej Wody (w szczególności ul Obronnej) do podjęcia aktywnych działań na rzecz utworzenia Parku Słona Woda, a także przygotowaniu uwag do Planu Zagospodarowania Przestrzennego dot. tego terenu.

W Radzie Dzielnicy XI po raz pierwszy wierząc, że jej praca i zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności polepszy komfort życia mieszkańców i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz pieszych. Zwolenniczka przemyślanego, uwzględniającego potrzeby i prawa dotychczasowych mieszkańców zagospodarowania przestrzeni miejskiej, a także tworzenia nowych i utrzymania dotychczasowych obszarów zieleni. W centrum jej zainteresowania jest utworzenie Parku Rzecznego Drwinki na terenie Piasków Wielkich wraz z bogatą siecią ścieżek rowerowych.

Piaszczanka z dziada pradziada.

Prywatnie - miłośnik podróży małych i dużych.

 

Udział w komisjach:

 

Kontakt: