Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Konsultacje społeczne dotyczące Zagospodarowania
skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego.

(8.02.2021)


Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego w Krakowie. Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 5 lutego – 26 lutego 2021 r.

. W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spotkanie on-line dla mieszkańców w dniu 17 lutego 2021 roku o godzinie 17.00. Link do spotkania będzie dostępny na stronie internetowej: www.obywatelski.krakow.pl
  2. Możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej na stronie www.obywatelski.krakow.pl
  3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych. Wypełniony i podpisany osobiście formularz w dniach 5 lutego - 26 lutego 2021 roku można:
    • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
    • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: „Konsultacje – skwer przy ul. Rostworowskiego”
    • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – skwer przy ul. Rostworowskiego”.

Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronie internetowej: www.obywatelski.krakow.plDO POBRANIA:

Konsultacje społeczne dotyczące Zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego. - informacja
Konsultacje społeczne dotyczące Zagospodarowania skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego. - plakat 

Info: Zarząd Zieleni Miejskiej