Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Łąki na Klinach”

(29.06.2021)


Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 18 czerwca – 9 lipca 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych w dniu 21 czerwca 2021 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Sokolskiej 13.
    Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w wydarzeniu będzie mogła wziąć ograniczona ilość osób. Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać swoje zgłoszenie podając swoje imię i nazwisko na adres mailowy: konsultacje@um.krakow.pl w terminie do dnia 21 czerwca do godziny 12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Dyżur konsultacyjny telefoniczny w dniach 21-25 czerwca 2021 roku w godzinach 10.00-12.00 pod numerem telefonu 12 6168884.
  3. Dyżur konsultacyjny stacjonarny w dniach 28-30 czerwca 2021 roku godz. 16.00-17.00 w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska os. Zgody 2 pok. 411.
  4. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych.


Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć w dniach 18 czerwca – 9 lipca 2021 roku na :

  • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl ( w formie skanu/zdjęcia)
  • numer faksu 12 616 8891
  • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.


Formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl www.obywatelski.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl.

DO POBRANIA:

Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. „Łąki na Klinach” - informacja 

Info: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK