Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Nabór dodatkowy na rachmistrzów spisowych

(07.07.2021)


Dnia 29 czerwca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa – Gminny Komisarz Spisowy w Krakowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 11 lipca 2021 roku

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: nsp2021@um.krakow.pl lub platformy ePUAP,
  • pocztą na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 30, 31-541 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – NSP 2021”,
  • poprzez usługę InPost Urząd24.
DO POBRANIA:

Nabór dodatkowy na rachmistrzów spisowych - szczegółowa informacja

Nabór dodatkowy na rachmistrzów spisowych - wniosek 

Info: Gminny Komisarz Spisowy w Krakowie