Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie

(11.07.2021)


Rada Dzielnicy XI ogłasza nabór na zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Składanie wniosków:

Wnioski (według wzoru) należy składać od 5 do 30 lipca br. w siedzibie Rady Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć na basenie

Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Rady Dzielnicy XI oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Rady Dzielnicy XI.Kryteria kwalifikacji:

  • zameldowanie na pobyt stały na terenie Dzielnicy XI,
  • posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ZUS lub inny uprawniony do tego organ,
  • dochód nie przekraczający 1350 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku osób samotnych 1800 zł netto.
DO POBRANIA:

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie - informacja

Zajęcia integracyjno-rehabilitacyjne na basenie - wniosek 

Info: Rada Dzielnicy XI