Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Asystent dla seniorów 85+
i osób z niepełnosprawnościami 70+

(04.11.2021)


Projekt jest adresowany do osób w wieku 85+ oraz do osób wieku 70 + z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w mieście Krakowie.W ramach zadania zapewniona będzie usługa asystenta dla co najmniej 120 osób w wieku 85+ oraz dla osób wieku 70 + z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w mieście Krakowie.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy uczestnikom zadania w:

  • towarzyszeniu w miejscu zamieszkania (np. wspólne czytanie, gotowanie itd.)
  • w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery)
  • w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
  • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc.)


Usługi asystenta będą realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione).Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika wynosi 50 godzin w kwartale. Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik.

Usługi asystenckie realizowane w ramach zadania będą bezpłatne dla Uczestników zadania. Aby zgłosić się do udziału w zadaniu należy zadzwonić pod numer tel. +48 512 914 645, w godzinach 10.00- 14.00 od poniedziałku do piątku.

Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w zadaniu podpisany zostanie kontrakt trójstronny, którego stronami będą uczestnik lub jego opiekun prawny, fundacja Internationaler Bund Polska oraz asystent. Szczegóły projektu oraz regulamin i kartę zgłoszenia znajdą Państwo tutaj:

https://ib-polska.pl/aktualnosci/asystent-seniorow-85-i-osob-z-niepelnosprawnosciami-70/

DO POBRANIA:

Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+ - informacja

Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+ - plakat
 

Info: Internationaler Bund Polska