Podgórze Duchackie Dzielnica XI Miasta Krakowa 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE

KURDWANÓW - PIASKI WIELKIE - WOLA DUCHACKA

Herb Krakowa

Aktualności

Ogłoszenie konsultacyjne

(17.11.2021)


Konsultacje społeczne dotyczące budowy wiaduktu drogowego nad układem torowym w ciągu ul. Kąpielowej.


Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy wiaduktu drogowego nad układem w ciągu ul. Kąpielowej w Krakowie wraz z przebudową/budową/rozbudową przyległego układu drogowego, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ)”.

Konsultacje prowadzone są przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 29 października – 19 listopada 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

 1. Spotkanie dla mieszkańców w dniu 9 listopada 2021 roku (szczegóły dotyczące formy i miejsce spotkania zostaną podane w późniejszym terminie)
 2. Dyżur telefoniczny eksperta pod numerem telefonu 12 418-05-60, w dniach:
  • 4 listopada 2021 roku w godzinach 11:00 – 13:00
  • 16 listopada 2021 roku w godzinach 16:00 – 18:00
 3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych. Wypełniony i podpisany osobiście formularz w dniach 29 października – 19 listopada 2021 roku można:
  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: „Konsultacje – Kąpielowa”
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Kąpielowa”.


Forma i miejsce spotkania po jej ogłoszeniu, formularz konsultacyjny oraz materiały merytoryczne są dostępne na stronie internetowej: www.obywatelski.krakow.plDO POBRANIA:

Ogłoszenie konsultacyjne - informacja
 

Info: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK