Jacek Wilk

Okręg nr 5

 

O Radnym:

Jestem krakusem z urodzenia i mieszkańcem osiedla Wola Duchacka Zachód od samego początku jego istnienia, tj, od ponad 40 lat. Ukończyłem Wydział Matematyki i Informatyki UJ i wykonuję zawód nauczyciela matematyki w szkole podstawowej. Ponadto posiadam klasę międzynarodową sędziego sportowego i czynnie działam w Krakowskim Okręgowym Związku Tenisa Stołowego jako członek zarządu. Moje pozostałe pasje to: ekonomia, nowe technologie, turystyka, szaradziarstwo, interesująca książka, ciekawy film lub sztuka teatralna.

W Radzie Dzielnicy pracuję w Komisjach: Edukacji (jako przewodniczący) oraz Sportu i Rekreacji mając szczególnie na uwadze: integrację i rozwiązywanie problemów mieszkańców osiedla (wzajemna pomoc oraz informacja, działania na rzecz seniorów, poprawa dostępu do usług, placówek kultury, służby zdrowia); poprawę stanu infrastruktury (placówki edukacyjne i kultury, tereny zielone, działania proekologiczne); wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa (prewencja w postaci zagospodarowania dzieciom i młodzieży czasu wolnego poprzez szereg działań-propozycji0 edukacyjnych i sportowych); uporządkowanie rozwiązań komunikacyjnych (ścieżki rowerowe, dostępność miejsc parkingowych, dogodne skomunikowanja tramwajów i autobusów).

 

Udział w komisjach:

 

Kontakt: